Brugsrettigheder

  • Opdateret 2. august 2019

Spørgsmål

Jeg overvejer at købe et rækkehus i Aarhus med ejerlejlighedsstatus, som er en del af en forening med én anden lejlighed (den anden halvdel af bygningen), som har brugsret over en dertilhørende terrasse. Den del jeg overvejer at købe har eksklusiv brugsret over haven bestemt af en individuel tinglysning som udløber om 20 år. Den lille have udgør selvsagt et stort plus ift. købet, så jeg er nervøs for, hvad der vil ske senere og det fald i værdi det vil medføre. Fx hvis den efter tinglysningens udløb går hen og bliver delt med den anden lejlighed. Hvad er der af mulighed for at opløse en ejerforening i to og give hvert part det dertilhørende “jord”?

Svar

Kære Spørger

Som du fremstiller sagen kan udstykning af haven ikke lade sig gøre.

Netop derfor er der tinglyst brugsrettigheder.

I dag tinglyser man brugsrettigheder for 30 år og man kan gøre det således at brugsretten løber videre, hvis ikke en af parterne har opsagt aftalen om brugsret med 30 års varsel.

Så dette ville jeg drøfte med medejeren.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Danske Boligadvokater, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Mark Damsholt
Jeg rådgiver om køb, salg og investering i fast ejendom og har gennemført mange handler. Boligområdet er i konstant udvikling. Det behøver du dog ikke interessere dig for, for det gør jeg for dig! Det, du som boligkøber først og fremmest skal sørge for, er at tilføje advokatforbeholdet, inden du skriver under på købsaftalen. Det er det første, jeg minder dig om, når du henvender dig til mig. Så kan jeg nemlig hjælpe dig med at ændre på vilkårene for handlen eller tilføje skærpede krav, inden bordet fanger.

I alle bolighandler går jeg i dybden med de oplysninger, der findes om ejendommen. Jeg sørger for at stille de rigtige spørgsmål til boligen og til jeres indbyrdes økonomiske forhold, når I er et par, der køber bolig sammen.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten