Budbekendtgørelsen

Budbekendtgørelsen omhandler reglerne for salg af en bolig ved budrunde (også kaldet licitationssalg).

Om bekendtgørelsen

Der forventes nye regler om budrunder i henhold til den nye lov om formidling af fast ejendom, der trådte i kraft den 1. januar 2015. Ifølge myndigheden på området - Erhvervsstyrelsen - skal der dog foretages en analyse af den forbrugerøkonomiske adfærd i forskellige markedskonjunkturer, før reglerne udmøntes konkret.

Bekendtgørelsen indeholder regler om, hvordan man skal bære sig ad, når man vil sælge sin ejendom i en budrunde og opstiller de spilleregler og krav, som sælgers ejendomsmægler skal følge.

Fx er det bestemt, at budrunden skal gennemføres på et for alle interesserede købere ensartet, gennemsigtigt og afklaret grundlag. Ejendomsmægler skal stille samme udbudsmateriale til rådighed for alle interesserede købere således, at alle byder på lige vilkår.

Bekendtgørelsen beskriver ligeledes hvilke informationer, der skal være til rådighed i forbindelse med budrunde, samt hvordan ejendomsmægleren skal håndtere de indkomne bud.

Hvornår gælder bekendtgørelsen?

Når sælger i en bolighandel sammen med sin ejendomsmægler har besluttet sig for at sælge i en budrunde.

Myndighed

Erhvervsstyrelsen

Officielt navn

Bekendtgørelse nr. 321 af 29/03/2007 om salg af fast ejendom ved budrunde