Budbekendtgørelsen

Budbekendtgørelsen omhandler reglerne for salg af en bolig ved budrunde (også kaldet licitationssalg).

  • Opdateret 14. februar 2022

Bekendtgørelse om salg af fast ejendom ved budrunde 

BEK nr 321 af 29/03/2007, Seneste ændring: Bek. nr. 21 af 16/01/2012

Myndighed: Erhvervsministeriet

Hvornår gælder bekendtgørelsen: Budbekendtgørelsen gælder, når sælger i en bolighandel sammen med sin ejendomsmægler har besluttet sig for at sælge i en budrunde.

Link: Budbekendtgørelsen

Om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen indeholder regler om, hvordan man skal bære sig ad, når man vil sælge sin ejendom i en budrunde, og den opstiller de spilleregler og krav, som sælgers ejendomsmægler skal følge.

Fx er det bestemt, at budrunden skal gennemføres på et for alle interesserede købere ensartet, gennemsigtigt og afklaret grundlag. Ejendomsmægler skal stille samme udbudsmateriale til rådighed for alle interesserede købere, således at alle byder på lige vilkår.

Bekendtgørelsen beskriver ligeledes, hvilke informationer der skal være til rådighed i forbindelse med en budrunde, samt hvordan ejendomsmægleren skal håndtere de indkomne bud.