Dataansvar

Erhvervsstyrelsen (ERST) har udviklet og driver systemet bag ejendomsdatarapporten.

  • Opdateret 1. marts 2021

Ejendomsdatarapporten indeholder oplysninger fra en række registre og myndigheder. ERSTs opgave er alene at indsamle og videregive oplysningerne, som de foreligger. ERST indestår ikke for oplysningerne. Disse vilkår har ikke til hensigt at påvirke adgangen til at gøre krav gældende overfor tredjepart efter dansk rets almindelige regler, herunder over for myndigheder, virksomheder og privatpersoner.

ERST kan ikke ifalde et økonomisk ansvar for manglende adgang til ejendomsdatarapporten, begrænset tilgængelighed af ejendomsoplysninger eller manglende funktionalitet i løsningen. Det gælder uanset, om disse forhold kan tilskrives ERST, eller nogen som ERST er ansvarlig for, eller om ERST, eller nogen som ERST er ansvarlig for, er vidende om et sådant forhold.

Parternes forpligtelser i henhold til aftaler om køb af ejendomsdatarapporter suspenderes ved force majeure. ERST er ikke ansvarlig for forhold, der ligger uden for ERSTs kontrol, herunder strejke og lockout, som ERST ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning eller burde have undgået eller overvundet.

ERST kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab samt følgeskader.