De advokatetiske regler

De advokatetiske regler vedrører de pligter, der påhviler advokater i forbindelse med udøvelse af deres hverv.

  • Opdateret 27. april 2021

De advokatetiske regler

Myndighed: Advokatsamfundet har ansvaret for reglerne, som er publiceret på advokatsamfundet.dk

Hvornår gælder reglerne: Reglerne gælder for alle advokater i Danmark.

Link: De advokatetiske regler

Om reglerne

Når du henvender dig til en advokat, er advokatens vigtigste opgave at yde en professionel rådgivning samt at varetage dine interesser og forsvare dine rettigheder.

De advokatetiske regler indeholder bl.a. regler om advokaters tavshedspligt, regler for hvordan en advokat skal forholde sig i tilfælde af en interessekonflikt samt advokatens oplysningspligt til sin klient - herunder oplysning om honorar m.m.