Nyhed

Dispensation fra kravet om oplysning om beregnet forbrug i måleenheder i salgsopstillinger

Dispensation fra kravet om oplysning om beregnet forbrug i måleenheder i salgsopstillinger

  • 9. september 2021
  • Bolig, ejendomshandel og ejendomsmæglere

I salgsopstillinger for boliger, hvor der skal udarbejdes energimærkning for selve boligenheden, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal der oplyses om det årlige beregnede varmeforbrug, som fremgår af energimærkningen. Om det beregnede forbrug skal der bl.a. angives oplysning om størrelsen af forbruget angivet i kubikmeter for naturgas, liter for olie m.v., jf. formidlingsbekendtgørelsens § 13, stk. 1, nr. 2 (Bekendtgørelse nr. 1230 om formidling m.v. ved salg af fast ejendom af 21. november 2014).

Energimærkningsrapporterne har pr. 1 september 2021 fået et nyt layout, som ikke indeholder oplysninger om det beregnede forbrug i måleenheder.

Derfor har det siden 1. september 2021 ikke været muligt at opfylde kravet i formidlingsbekendtgørelsens § 13, stk. 1, nr. 2.

Erhvervsstyrelsen dispenserer på denne baggrund indtil videre fra kravet i formidlingsbekendtgørelsens § 13, stk. 1, nr. 2.