Åbn alleLuk alle

Ejendomsdatarapportens indhold

På denne side kan du se en liste over de oplysninger, en ejendomsdatarapport indeholder.

 • Oplysningerne i ejendomsdatarapporten er udvalgt i samarbejde med relevante myndigheder
 • Oplysningernes faglige indhold er afklaret i samarbejde med de lovgivende myndighederne
 • Oplysningerne ajourføres efter regler fastsat af de lovgivende myndigheder
 • Oplysningerne hentes fra landsdækkende databaser

Oplysninger markeret med * er forbeholdt ejeren af ejendommen. Du får kun disse oplysninger med i din ejendomsdatarapport, hvis du er logget ind med NemID/Digital signatur og er registreret som ejendomsejer eller har en fuldmagt fra ejeren.

Ejendomsdatarapporten indeholder oplysninger om:

Bygninger

 • BBR-meddelelsen
 • Energimærkning
 • Tilstandsrapport*
 • Elinstallationsrapport*
 • Byggesag
 • Byggeskadeforsikring*
 • Olietanke
 • Fredede bygninger

Økonomi

 • Ejendomsskat (grundskyld)
 • Ejendomsskattebillet*
 • Ejendoms- og grundværdi
 • Vurderingsmeddelelsen
 • Forfalden gæld til kommunen*
 • Huslejenævnssager
 • Arbejderbolig
 • Jordrente
 • Statstilskud efter stormfald

Planer

 • Zonestatus
 • Lokalplaner
 • Kommuneplaner
 • Varmeforsyning
 • Vejforsyning
 • Kommunale anlægsprojekter
 • Hovedstadsområdets transportkorridorer

Vand

 • Aktuelle afløbsforhold
 • Aktuel vandforsyning
 • Spildevandsplan
 • Grundvand - drikkevandsinteresser
 • Grundvand - nitratfølsomme indvindingsområder

Jordforurening

 • Jordforureningsattest
 • Kortlagt jordforurening
 • Lettere jordforurening

Natur, skov og landbrug

 • Fredskov
 • Majoratskov
 • Beskyttet natur
 • Internationale naturbeskyttelsesområder
 • Landbrugspligt
 • Naturperler

Bygge- og beskyttelseslinjer

 • Skovbyggelinjer
 • Sø- og åbeskyttelseslinjer
 • Kirkebyggelinjer
 • Klitfredningslinjer
 • Strandbeskyttelseslinjer
 • Beskyttede sten- og jorddiger