Ejendomsmæglernes etiske regler

Ejendomsmæglernes etiske regler er udarbejdet i samarbejde mellem Forbrugerrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Reglerne skal sikre, at du som forbruger modtager en korrekt, relevant og fyldestgørende rådgivning og information fra ejendomsmægleren. Desuden handler reglerne om, hvordan ejendomsmægleren håndterer en række konkrete situationer etisk korrekt.

  • Opdateret 26. juli 2023

Dansk Ejendomsmæglerforenings forbrugeretiske regler

Dansk Ejendomsmæglerforening har ansvaret for reglerne.

Hvornår gælder reglerne: Reglerne gælder for alle medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening.

Link: Ejendomsmæglernes etiske regler

Om reglerne

De etiske regler gælder kun for ejendomsmæglere, der er medlem af brancheforeningen Dansk Ejendomsmæglerforening (DE). Du kan altid spørge din ejendomsmægler, om de er medlem heraf. Erhvervsstyrelsen samarbejder både med medlemmer af brancheforeningen, og med ejendomsmæglere som ikke er medlemmer. 

Reglerne beskriver ejendomsmæglerens rolle, herunder hvilken rådgivning du som forbruger har krav på, hvordan aftaler mellem ejendomsmæglere og forbrugere skal indgås, hvilke forpligtelser der påhviler ejendomsmægleren, samt hvordan ejendomsmæglere skal handle i forskellige situationer.

Reglerne regulerer de oftest forekommende situationer, men de er ikke udtømmende oplistet. Ved siden af disse regler gælder de almindelige etiske krav til virksomhedsudøvelse.

Det følger af reglerne, at ejendomsmægleren skal arbejde i overensstemmelse med, hvad der anses for at være ”god skik”. Det betyder fx, at ejendomsmægleren ikke må medvirke til salg efter ”hollandsk ur”, hvor en ejendoms pris justeres ned, indtil en køber accepterer prisen.

En ejendomsmægler må ikke gå ind som køber af en ejendom, såkaldt selvindtræde, hvis det viser sig, at ejendommen ikke kan sælges til en bestemt pris.

Ejendomsmægleren må heller ikke yde rådgivning til begge parter i en handel om forhold, hvor der er interessemodsætninger. Hvis en forbruger i en handel ikke bistås af egen rådgiver, skal ejendomsmægleren rådgive forbrugeren om behov og muligheder for at søge egen rådgiver.

Der er tale om en præcisering af de regler, der gælder i henhold til lov om omsætning af fast ejendom.