Boligejers ejendomopslag

Boligejers ejendomsdataopslag rummer de store ejendomsregistre vis OIS (den Offentlige InformationsServer) og rapporter fra en række fagsystemer.

Registerindhold fra OIS

  • Bygnings- og Boligregisteret (BBR)
  • Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR)
  • Plandata.dk
  • Matrikelregisteret

OIS opdaterer oplysningerne løbende, så de er ligeså aktuelle som i orginalregistrene.

Rapportindhold

Ejendomsdataopslaget rummer også følgende:

  • Tilstandsrapporter fra Huseftersynsordningen
  • Elinstallationsrapporter fra Huseftersynsordningen
  • Energimærkerapporter fra Energimærkeordningen
  • Byggeskaderapporter fra den Obligatoriske Byggeskadeforsikring 
  • Mithuseftersyn - ny online-adgang til tilstandsrapport og elinstallationsrapport

Boligejer trækker rapporterne direkte fra de respektive sagsbehandlingssystemer.

Fordele ved at logge på med NemID

Hvis du som privatperson søger din egen ejendom frem og logge på med dit NemID, kan du få adgang til lidt ekstra oplysninger om din ejendom. Du kan f.eks. se tilstands- og elinstallationsrapporter samt eftersyns- og skadesrapporter, hvis der er udarbejdet nogen for ejendommen. 

Du kan også for adgang til "Mit Huseftersyn" - online-præsentation af tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter, som er oprettet i Sikkerhedsstyrelsens system efter den 30/9-2020.