Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskatten er en skat, der skal betales, når du som ejer selv bor i din bolig. Du fritages for ejendomsværdiskat, hvis du udlejer din bolig. Der er tale om en egentlig skat, der opkræves over forskudsopgørelsen og endeligt opgøres på årsopgørelsen.

  • Opdateret 27. april 2021

Som udgangspunkt er ejendomsværdiskatten 0,92 % af den del af ejendomsværdien, der ikke overstiger en grænse på 3.040.000 kr. Er din ejendomsværdi over denne beløbsgrænse, betales 3 % i ejendomsværdiskat af det overskydende beløb. Der er dog fra politisk side fastsat et skattestop på ejendomsværdiskatten. 

Skattestoppet betyder, at ejendomsværdiskatten af danske ejendomme bliver beregnet på grundlag af den mindste af følgende værdier:

  • Den seneste ejendomsværdi (pt. 1. oktober 2011)
  • Ejendomsværdien pr. 1. januar 2002 eller
  • Ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 + 5 pct.

Det betyder i praksis, at din ejendomsværdiskat kun stiger, hvis du for eksempel bygger så meget om, at ejendomsværdi forøges væsentligt, eller hvis du udvider grundarealet.

Det fremgår af din årsopgørelse, hvilken af de tre ovennævnte værdier, du betaler ejendomsværdiskat på grundlag af.

Ud over ejendomsværdiskat skal du betale ejendomsskat (grundskyld) til din kommune.

Ejendomsværdiskatten kan nedsættes hvis:

  • Du er pensionist eller enke/enkemand efter en pensionist og har en begrænset indtægt.
  • Din bolig har været ubeboet i en periode.
  • Din bolig har været delvist udlejet.
  • Du har betalt udenlandsk ejendomsskat.
  • Du har købt boligen senest den 1. juli 1998.

Du kan læse mere om særregler for pensionister mv. på SKATs hjemmeside under afsnittet: "Nedslag for ejendomsværdiskat"

Ejendomsværdiskatten opkræves over den personlige skat og fremgår af årsopgørelsen.

SKAT er myndighed. Se mere om ejendomsværdiskat på SKATs hjemmeside

Ved salg/køb af bolig skal der kun betales ejendomsværdiskat til den faktiske fraflytning/indflytning, selv om overtagelsesdagen er en anden.

Der skal også betales ejendomsværdiskat af boliger i udlandet.