Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskatten er en skat, der skal betales, når du som ejer selv bor i din bolig. Du fritages for ejendomsværdiskat, hvis du udlejer din bolig. Der er tale om en egentlig skat, der opkræves over forskudsopgørelsen og endeligt opgøres på årsopgørelsen.

  • Opdateret 9. november 2023

Som udgangspunkt er ejendomsværdiskatten 0,92 % af den del af ejendomsværdien, der ikke overstiger en grænse på 3.040.000 kr. Er din ejendomsværdi over denne beløbsgrænse, betales 3 % i ejendomsværdiskat af det beløb, der overstiger grænsen. Der er dog fra politisk side fastsat et skattestop på ejendomsværdiskatten. 

Skattestoppet betyder, at ejendomsværdiskatten af danske ejendomme bliver beregnet på grundlag af den mindste af følgende værdier:

  • Den seneste ejendomsværdi (pt. 1. oktober 2011)
  • Ejendomsværdien pr. 1. januar 2002 eller
  • Ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 + 5 pct.

Det betyder i praksis, at din ejendomsværdiskat kun stiger, hvis du for eksempel bygger så meget om, at ejendomsværdien forøges væsentligt, eller hvis du udvider grundarealet.

Det fremgår af din årsopgørelse, hvilken af de tre ovennævnte værdier du betaler ejendomsværdiskat på grundlag af.

Efter planen skulle der i 2020 have været udsendt nye ejendomsvurderinger, der beregnes efter en ny model. De offentlige ejendomsvurderinger blev dog udskudt, men de nye ejendomsvurderinger er påbegyndt udsendt til boligejerne i etaper fra den 1. september 2021. De nye vurderinger kommer dog ikke til at danne grundlag for ejendomsværdiskatten før 2024.

De nye vurderinger kommer med nye promillesatser, som afløser det gamle system. Der er indlagt et forsigtighedsprincip i vurderingerne, så der bliver fratrukket 20 % fra ejendomsvurderingen inden skatten beregnes. Efter de 20 % er fratrukket er udgangspunktet på nuværende tidspunkt, at ejendomsværdiskatten skal beregnes som 0,55 % for værdier under 6 mio. kr. og 1,4 % for værdier over 6 mio. kr.

Ud over ejendomsværdiskat skal du betale ejendomsskat (grundskyld) til din kommune.

Ejendomsværdiskatten kan nedsættes, hvis

  • du er pensionist eller enke/enkemand efter en pensionist og har en begrænset indtægt.
  • din bolig har været ubeboet i en periode.
  • din bolig har været delvist udlejet.
  • du har betalt udenlandsk ejendomsskat.
  • du har købt boligen senest den 1. juli 1998.

Du kan læse mere om særregler for pensionister mv. på Vurderingsportalens hjemmeside under afsnittet: "Nedslag for ejendomsværdiskat"

Ejendomsværdiskatten opkræves over den personlige skat og fremgår af årsopgørelsen.

SKAT er myndighed. Se mere om ejendomsværdiskat på SKATs hjemmeside

Ved salg/køb af bolig skal der kun betales ejendomsværdiskat til den faktiske fraflytning/indflytning, selv om overtagelsesdagen er en anden.

Der skal også betales ejendomsværdiskat af boliger i udlandet.