Ejerlejlighedskort

Når en ejendom er opdelt i ejerlejligheder, er der lavet et kort over alle ejerlejlighederne. Ejerlejlighedskortet viser den enkelte ejerlejligheds omrids og areal. Rummenes fordeling fremgår normalt ikke af ejerlejlighedskortet.

Hvor finder du ejerlejlighedskortet?

Ejerlejlighedskortet kan findes på Tinglysning.dk. I forbindelse med et salg af en ejerlejlighed skal sælger fremskaffe det og sende det til køber.

Er ejendommen opdelt efter 8. sep. 2009 findes ejerlejlighedskortet som vedhæftet bilag til adkomstdokumentet på hovedejendommen.

Før 8. sep. 2009 findes ejerlejlighedskortet som udgangspunkt på den enkelte lejligheds indscannede akt, mens selve anmeldelsen af opdelingen findes på hovedejendommens indscannede akt.