Ejerlejlighedsskema

Et ejerlejlighedsskema indeholder relevante oplysninger om ejerlejligheden og ejerforeningen. Et ejerlejlighedsskema kaldes undertiden også et ”administratorskema”.

 • Opdateret 21. februar 2022

I forbindelse med et ejerlejlighedskøb er det vigtigt at få oplysninger om ejerforeningens historik for at få et nærmere indblik i, hvordan foreningen bliver drevet, og hvilke økonomiske konsekvenser købet af ejerlejligheden har.
Selve ejerskabet over en ejerlejlighed består af:

 • En ret til faktisk og retlig eneråden over selve lejligheden.
 • En medejendomsret til de fælles bestanddele (ejendommens grund og fællesarealer).
 • Rettigheder og forpligtelser som medlem af ejerforeningen.
 • De relevante dokumenter i forbindelse med køb af ejerlejligheder er:

 • Ejerlejlighedsskema (spørgeskema besvaret af administrator).
 • Ejerforeningens vedtægter.
 • Referat fra de seneste generalforsamlinger.
 • Ejerforeningens seneste regnskab og budget.
 • Forsikringspolice for hovedejendommen.
 • Husorden.
 • Ejerlejlighedskort.

Skemaet indeholder oplysninger som:

 • Hvilke faste udgifter (og evt. ekstraordinære udgifter), som hviler på ejerlejligheden.
 • Hvilke ekstraordinære udgifter, der forventes i det indeværende eller de kommende år (fx større renoveringsopgaver, som ikke forventes dækket indenfor ejerforeningens budget).
 • Eventuelle restancer – altså penge, som sælger skylder ejerforeningen, fx fællesudgifter.
 • Om der er stillet pantsikkerhed over for ejerforeningen, og om denne evt. skal forhøjes.
 • Ejendommens forsikringsforhold.
 • Ejendommens faciliteter (fx vaskeforhold, fælles internet og/eller antenne, parkeringsmuligheder, brugsret til kælder/loftrum/andre rum, elevator).
 • Om det er tilladt at holde husdyr i ejendommen.
 • Om det er tilladt at udleje ejerlejligheden.
 • Information om ejerforeningen.
 • Evt. supplerende oplysninger.
 • Der vil ligeledes være bilag knyttet til ejerlejlighedsskemaet, heriblandt kopi af foreningens seneste årsregnskaber, budgetter, seneste generalforsamlingsreferater samt ejerforeningens vedtægter og husorden.

Sælger eller sælgers ejendomsmægler skal gøre køber bekendt med de ovenstående forhold.

Det er sælgers eller sælgers ejendomsmæglers opgave at kontakte ejerforeningens administrator eller alternativt ejerforeningens formand og indhente skemaet med besvarelserne.

Vær opmærksom på, at sælger skal betale et gebyr til administrator for indhentelse af oplysningerne. Gebyret er normalt på ca. 2.000 – 4.000 kr.

Vær opmærksom på

Køber bør sikre sig, at de oplysninger, der fremgår af ejerlejlighedsskemaet, stemmer overens med de oplysninger, der fremgår af salgsopstillingen, særligt for så vidt angår fællesudgifter og evt. beslutninger, der medfører yderligere betaling.