Eksklusiv brugsret til fællesarealer

  • Opdateret 26. juni 2019

Spørgsmål

Vi bor på sidste sal i en andelsforening, og vi har købt vores nabolejlighed mhp. at lægge den sammen med vores. I denne forbindelse overvejer vi at inddrage bagtrappen (der er kun os, der har lejligheder på 5. sal). Derfor har vi stillet forslaget til generalforsamlingen om det. Bestyrelsen har dog stillet et andet forslag om, at hvis vores forslag godkendes, så skal det være på betingelse af, at vi skal tilkøbe det pågældende areal for at have den eksklusive brugsret til det. Prisen vil svare til det antal m2 ganget med den fulde andelsværdi. I øvrigt kræver de også at vores boligafgift øges med de ekstra m2 som vi får eksklusiv brugsret til. Det synes vi ikke er fair, da vi har jo allerede betalt andelskroner for de m2 fællesareal, og vores nuværende boligafgift omfatter også det samme fællesareal. Så vi mener ikke vi skal betale 2 gange for det. Men vil dette argument være nok? Vi kan jo være enige i, at nu får vi eksklusiv brugsret til nogle m2 fællesareal, og det kunne måske være fair at betale et engangsbeløb for, men hvordan prissætter man det?

Findes der gode eksempler på, hvorledes tvister med eksklusiv brugsret til fællesarealer er løst eller en klar retspraksis på området?

På forhånd tak for hjælpen.

Svar

Kære spørger

I forhold til en andelshavers erhvervelse af fællesareal skal der i første omgang henses til, hvorvidt vedtægterne foreskriver noget om processen i relation hertil. I så fald skal denne fremgangsmåde følges.

Idet jeg ud fra nedenstående forstår det således, at der ikke i vedtægterne er indeholdt vilkår, der regulerer processen, vil det være generalforsamlingen der er beslutningsdygtig i forhold til jeres eventuelle køb. I forhold til prissætningen på arealet vil det i praksis gerne være bestyrelsen, der foretager en indstilling til generalforsamlingen vedrørende vilkårene for overdragelsen, herunder prissætningen. I mangel af relevant grundlag for prisfastsættelsen kan en ejendomsmæglervurdering være egnet værktøj til at få denne fastslået.

Der er mange juridiske faktorer at have for øje, såfremt man ønsker at sammenlægge to andele og i den forbindelse eventuelt inddrage et fællesareal efter nærmere aftale med andelsboligforeningen. Derfor bør I tidligt under processen overveje at gøre brug af en BOLIGadvokat, der kan råde og vejlede jer i den konkret situation.

Rasmus H. E. Agathon
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus Hannibal Edberg Agathon
Har du husket at læse det med småt, og har du det fulde overblik over forpligtelserne ved handlen?​

Ellers er det en god idé at få indsat et advokatforbehold i købsaftalen og lade Virtus’ boligadvokater rådgive dig i købet af din drømmebolig.

​Virtus’ boligadvokater har mange års erfaring inden for ejendomshandel, bolighandel og lejeret. Vi hjælper vores klienter med købet af deres drømmeboliger og styrer dem sikkert igennem faldgrupperne ved køb af ejerboliger og andelsboliger. Vi fører derudover retssager omkring mangler ved fast ejendom og har derved skabt en specialistviden inden for mange af de områder, der typisk kan give udfordringer efterfølgende.

​Vores boligadvokater udarbejder en overskuelig oversigt over de væsentlige forpligtelser samt forhold, som man som køber skal være opmærksom på. Herudover styrer Virtus boligadvokater processen sikkert i mål ved tinglysning af skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelse og en positiv koordinering med mægler og bank.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten