Elinstallationsrapport

Elinstallationsrapporten udgør sammen med tilstandsrapporten huseftersynsordningen. Huseftersyn er en forudsætning for, at sælger kan tegne en ejerskifteforsikring.

  • Opdateret 29. august 2023

Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen

BEK nr 626 af 02/06/2017

Myndighed: Sikkerhedsstyrelsen

Hvornår gælder loven: Når sælger ved en bolighandel benytter sig af Huseftersynsordningen og bl.a. får udarbejdet en elinstallationsrapport for at frigøre sig for ansvar for skjulte fejl og mangler ved boligen.

Link: Elinstallationsrapport

Om bekendtgørelsen

Reglerne om udarbejdelse af elinstallationsrapporter findes i bekendtgørelsen om elinstallationsrapporter. Bekendtgørelsen er lavet i tilknytning til Forbrugerbeskyttelsesloven, i hvilken du kan læse mere om Huseftersynsordningen.

Formålet med en elinstallationsrapport er, at rapporten skal oplyse, i hvilket omfang en bygnings elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige.

En elinstallationsrapport må kun udføres af en autoriseret elinstallatør, som er tilmeldt ordningen.

Bekendtgørelsen beskriver bl.a. reglerne om fremgangsmåden ved udarbejdelsen af elinstallationsrapporter, hvordan gennemgangen af bygningens elinstallationer skal foregå, samt hvad der falder udenfor gennemgangen.

En elinstallationsrapport skal være udarbejdet eller fornyet mindre end 1 år før den dag, hvor du som køber modtager rapporten.