Energimærkning

  • Opdateret 20. juni 2019

Spørgsmål

Min mand og jeg købte for 8 år siden den gamle gård, hvor min far boede til leje, da bondemanden (tidligere ejer) døde. Min far havde ikke økonomisk mulighed for selv at købe gården, men ville forsat gerne sidde til leje.

Han har nu siddet til leje hos os i 8 år , og før det ca. 17 år hos den afdøde bondemand.

Vi har nu fået SKAT til at vurdere bygningens tilstand med henblik på salg til min far. SKAT har nedvurderet ejendommen fra 700.000 kr. til 85.000 kr.

Spørgsmålet er nu: skal der laves energimærkning? Min far har boet der i over 25 år, så han ved jo godt, hvad han går ind til. Eller kan vi skrive os ud af det?

Svar

Kære spørger

Ved blandt andet salg eller udleje er det lovpligtigt at energimærke visse typer bygninger. Dette sker ved at en energikonsulent gennemgår bygningen.

Du skriver, at I købte ejendommen for 8 år siden, hvorfor jeg går ud fra, at bygningen blev energimærket i forbindelse med købet. I så fald behøver bygningens energitilstand ikke at blive vurderet i forbindelse med et salg på nuværende tidspunkt, idet en energimærkning er gyldig for en 10 årig periode.

Sælges bygningen således flere gange inden for den 10 årige gyldighedsperiode, kan det samme energimærke benyttes.

Noget andet er, om der er klarhed over de øvrige overdragelses vilkår og dokumenter i den forbindelse, hvorfor jeg vil anbefale jer at tage kontakt til en bolig advokat for at opnå fuldstændig klarhed og overblik over den pågældende salgssituation.

Med venlig hilsen

Erik Turley
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Erik Turley
Jeg har altid beskæftiget mig med boligrådgivning – hvad enten der er tale om køb eller salg af boliger.

Der er tale om en helt central del af min rådgivning, hvor jeg lægger vægt på at høj kvalitet og hurtighed går hånd i hånd i rådgivningen af mine klienter.

Med et mangeårigt og indgående kendskab til boligmarkedet i hele Nordsjælland, har jeg en ajourført viden om de forskellige geografiske områders særpræg og prissætning.

Medlemskabet af DanskeBOLIGadvokater bidrager herudover til at fastholde en god og sikker bolighandel til glæde for klienten.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten