Er accept af et tilbud bindende?

  • Opdateret 11. juni 2019

Spørgsmål

Jeg har via mail accepteret et tilbud fra en entreprenør om renovering af min andelslejlighed under forbehold af, at kommunen accepterer ombygningsprojektet. Jeg har endnu ikke underskrevet en kontrakt. Er jeg bundet af dette tilbud, eller kan jeg finde en anden, da jeg fortryder denne aftale?

Svar

Kære Spørger,

Der er ikke formkrav til indgåelse af aftale i henhold til dansk ret. Derfor vil en accept af et tilbud pr. e-mail være bindende. Omfanget af forpligtelsen vil man kun kunne afgøre ved en konkret vurdering af såvel tilbud som accept.

Idet der er taget forbehold for, at kommunen accepterer de påtænkte arbejder, kan aftalen bortfalde, såfremt kommunen ikke godkender projektet.

Såfremt kommunen godkender projektet vil I være bundet af jeres accept. Vælger man at ophæve en aftale, der efterfølgende konkluderes at være bindende indgået, er konsekvensen, at man vil ifalde erstatningsansvar overfor entreprenøren for det dækningsbidrag/fortjeneste, som han vil kunne dokumentere at have haft i henhold til aftalen.

I bør konsultere en BOLIGadvokat forinden I eventuelt vælger at gå videre i forhold til at gennemføre en ophævelse.

Rasmus H. E. Agathon

Danske Boligadvokater, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus Hannibal Edberg Agathon
Har du husket at læse det med småt, og har du det fulde overblik over forpligtelserne ved handlen?​

Ellers er det en god idé at få indsat et advokatforbehold i købsaftalen og lade Virtus’ boligadvokater rådgive dig i købet af din drømmebolig.

​Virtus’ boligadvokater har mange års erfaring inden for ejendomshandel, bolighandel og lejeret. Vi hjælper vores klienter med købet af deres drømmeboliger og styrer dem sikkert igennem faldgrupperne ved køb af ejerboliger og andelsboliger. Vi fører derudover retssager omkring mangler ved fast ejendom og har derved skabt en specialistviden inden for mange af de områder, der typisk kan give udfordringer efterfølgende.

​Vores boligadvokater udarbejder en overskuelig oversigt over de væsentlige forpligtelser samt forhold, som man som køber skal være opmærksom på. Herudover styrer Virtus boligadvokater processen sikkert i mål ved tinglysning af skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelse og en positiv koordinering med mægler og bank.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten