Erhvervelsesloven

Som udgangspunkt er der fri adgang for alle til at købe bolig i Danmark. Dette er dog en sandhed med modifikationer.

Om loven

Personer, der ikke har bopæl i Danmark, og som heller ikke tidligere har haft bopæl her i landet i et tidsrum at i alt 5 år, kan kun købe fast ejendom her i landet med Justitsministeriets tilladelse. Bestemmelsen omfatter både helårsboliger og fritidsboliger. Tilladelse efter erhvervelsesloven gives kun til køb af en bestemt faste ejendom.

Hvornår gælder loven

Loven gælder for alle, der ønsker at købe ejendom i Danmark, men ikke har haft fast bopæl i landet i mindst 5 år.

Myndighed

Justitsministeriet

Officielt navn

Lovbekendtgørelse nr. 566 af 28/08/1986 om erhvervelse af fast ejendom.