Åbn alleLuk alle

Erhvervelsesloven

Som udgangspunkt må alle personer købe boliger i Danmark. Dette er dog en sandhed med modifikationer.

Om loven

Erhvervelsesloven fastsætter regler for, hvornår personer, der ikke har bopæl i Danmark, samt selskaber m.m., der ikke har hjemsted i Danmark, må købe fast ejendom her i landet.

Der findes også andre begrænsninger i retten til at købe bolig i Danmark, hvilke fremgår af anden lovgivning

Hvornår gælder loven

Loven gælder for alle, der ønsker at købe ejendom i Danmark, men ikke har haft fast bopæl i landet i mindst 5 år.

Myndighed

Justitsministeriet

Officielt navn

Lovbekendtgørelse nr. 566 af 28/08/1986 om erhvervelse af fast ejendom.