Erhvervelsesloven

Som udgangspunkt er der fri adgang for alle til at købe bolig i Danmark. Dette er dog en sandhed med modifikationer.

  • Opdateret 16. februar 2022

Lov om erhvervelse af fast ejendom

LBK nr. 265 af 21/03/2014

Myndighed: Justitsministeriet

Hvornår gælder loven: Loven gælder for alle, der ønsker at købe ejendom i Danmark, men som ikke har haft fast bopæl i landet i mindst 5 år.

Link: Erhvervelsesloven

Om loven

Personer, der ikke har bopæl i Danmark, og som heller ikke tidligere har haft bopæl her i landet i et tidsrum af i alt 5 år, kan kun købe fast ejendom her i landet med Civilstyrelsens tilladelse. Dette gælder både helårsboliger og fritidsboliger. Tilladelse efter erhvervelsesloven gives kun til køb af en bestemt faste ejendom og altså ikke til erhvervelse af fast ejendom generelt.