Færdselsret

  • Opdateret 28. august 2019

Spørgsmål

Min nabo´s ejendom er en udstykning fra min ejendom tilbage i 1962. I den forbindelse er der indført en servitut i skødet, som giver ejeren af min ejendom færdselsret på naboejendommens indkørsel, da det er den eneste adkomstvej til min landejendom´s lade. Den forrige ejer af naboejendommen har imidlertid opført en gitterport i indkørslen, som normalt er aflåst. Dette har jeg protesteret imod og forlang udleveret en nøgle, så jeg frit kan benytte færdselsretten, når jeg har behov. Min tidligere nabo har imidlertid ikke udleveret en nøgle og har netop solgt sin ejendom.. Kan jeg pålægge min nye nabo at nedtage gitterporten?

Svar

Kære spørger

Om du kan pålægge din nye nabo at nedtage gitterporten afhænger af, om servitutten giver hjemmel hertil. Det skal I så fald fremgå af servitutten - eventuelt ud fra en fortolkning heraf - at du har ret til at kræve noget sådan. Formentlig er servitutten tavs herom, og I så fald har du ikke ret hertil, men din nabo må i sagens natur ikke afskære dig muligheden for at benytte færdselsretten. Det gælder også den nye nabo. Det betyder, at du vil have ret til at få udleveret en nøgle til porten, så du uhindret kan benytte færdselsretten ved behov.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Udover sin egenskab af advokat er Henrik ejendomsmægler og valuar og har en fortid som bankrådgiver. Han har i mange år arbejdet med boligrådgivning til såvel sælgere som købere.

Han rådgiver om alle aspekter ved ejendomshandel og vedrørende alle typer af fast ejendom, dvs. hus, ejerlejlighed, ideel anpart, projektsalg, sommerhus, byggegrund, andelsbolig m.v.

Henrik kan også bistå ved lejeretlige spørgsmål og problemstillinger, ligesom han kan rådgive om behov for og hjælpe med oprettelse af testamente, samejeoverenskomst og ægtepagt.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten