Film 1: Sådan sikrer du din hushandel

Synstolkning af film - Sådan sikrer du din hushandel 

  • Opdateret 23. november 2020

00:00:04 - 00:00:09 
Når du skal sælge eller købe et hus, kan du sikre dig imod økonomiske overraskelser, 

00:00:09 - 00:00:12 
der kan komme på grund af skjulte fejl og mangler ved huset. 

00:00:13 - 00:00:18 
Det gør du ved at bruge huseftersynsordningen, som giver mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring. 

00:00:19 - 00:00:25 
Huseftersynet udføres af en beskikket bygningssagkyndig og en autoriseret elinstallatørvirksomhed, 

00:00:25 - 00:00:29 
der gennemser dit hus og udarbejder to rapporter over husets stand. 

00:00:29 - 00:00:31 
Når du bruger huseftersynsordningen, 

00:00:31 - 00:00:35 
bliver du som sælger fritaget for dit almindelige ansvar for skjulte fejl og mangler. 

00:00:35 - 00:00:39 
Og som køber får du mulighed for at få dækket udgifterne ved skjulte fejl og mangler 

00:00:39 - 00:00:41 
af din ejerskifteforsikring. 00:00:42 - 00:00:47 Det er altid sælger, der skal bestille rapporterne og indhente tilbud på ejerskifteforsikring. 

00:00:47 – 00:00:50 
Køber kan godt vælge ejerskifteforsikringen fra. 

00:00:50 - 00:00:56 
Men så vil sælger alligevel være fritaget for sit almindelige ansvar for skjulte fejl og mangler ved huset. 

00:00:57 - 00:01:02 
Den 1. maj 2012 blev der indført nye regler om huseftersynsordningen. 

00:01:03 - 00:01:07 
De nye regler giver bedre information og større sikkerhed i din hushandel. 

00:01:07 - 00:01:10 
Her er der tre vigtige ting, du skal vide. 

00:01:10 - 00:01:13 
For det første får du som køber en bedre forsikringsdækning. 

00:01:14 - 00:01:17 
Det drejer sig blandt andet om en ny el- og vvs-dækning, 

00:01:17 - 00:01:23 
dækning af forøgede byggeudgifter samt udgifter til teknisk bistand og genhusning. 

00:01:24 - 00:01:28 
For det andet får du udover tilstandsrapporten en elinstallationsrapport, 

00:01:28 - 00:01:33 
der viser om elinstallationerne er lovlige og funktionsdygtige. 

00:01:34 - 00:01:37 
For det tredje får du flere oplysninger i tilstandsrapporten. 

00:01:38 - 00:01:42 
Du får nu oplysning om den forventede restlevetid for husets tag. 

00:01:42 - 00:01:48 
Oplysningen er baseret på det materiale, der er brugt, og det tidspunkt, taget er opført. 

00:01:49 - 00:01:54 
Herudover får du med tilstandsrapporten udleveret en generel hustypebeskrivelse. 

0:01:54 - 00:01:58 
Hustypebeskrivelsen beskriver de byggetekniske forhold, der var sædvanlige på det tidspunkt, 

00:01:58 - 00:02:00 
hvor huset blev bygget. 

00:02:01 - 00:02:05 
For hvis det ikke er et nyt hus, må du forvente, at huset er præget af den alder, det har. 

00:02:06 - 00:02:10 
Så der vil være nogle ting, du skal være særlig opmærksom på at vedligeholde ved et brugt hus. 

00:02:11 - 00:02:15 
Tilstandsrapporten indeholder et overblik over de synlige skader på huset. 

00:02:16 - 00:02:21 
I tilstandsrapporten står der derimod ikke noget om de forhold, som du kan forvente ved hustypen. 

2 00:02:22 - 00:02:25 
Det er derfor vigtigt at læse hustypebeskrivelsen grundigt. 

00:02:25 - 00:02:28 
Det vil også give dig en bedre forståelse af tilstandsrapporten. 

00:02:29 - 00:02:36 
På boligejer.dk kan du finde al information om huseftersynsordningen og om ejerskifteforsikringen. 

00:02:36 - 00:02:42 
Du kan også se alle hustypebeskrivelserne og finde en beskikket bygningssagkyndig 

00:02:42 - 00:02:46 
og en autoriseret elinstallatørvirksomhed på boligejer.dk.