Find Konsulent

Her finder du de konsulenter, som må udarbejde hhv. tilstandsrapporter, energimærkningsrapporter og elinstallationsrapporter.

  • Opdateret 13. maj 2024

Konsulentsøgningen "Find konsulent" på Boligejer.dk indeholder kontaktinformationer over tre typer af konsulenter; beskikkede bygningssagkyndige, autoriserede elinstallatørvirksomheder og certificerede energifirmaer. Det er alle konsulenter, som anvendes i forbindelse med en hushandel.

Om at søge en konsulent

Du kan vælge at søge efter en konsulent indenfor en bestemt kommune eller du kan søge på et navn. Selvom du søger inden for en bestemt kommune, vil resultatet også indeholde konsulenter fra andre kommuner. Det er fordi listen viser alle de konsulenter, der har valgt at tilbyde deres service i den pågældende kommune også selvom de har firmaadresse i en anden kommune. For at få overblik kan du sortere søgeresultaterne på postnummer (stigende) eller navn (alfabetisk).

Du kan også vælge at markere den eller de typer af konsulenter, du ønsker at finde, så får du samtlige konsulenter på landsplan fordelt på tre faneblade.

Vær opmærksom på, at det er et tilvalg for bygningssagkyndige, om de vil optræde på listen og det kan derfor ikke antages, at det er en fyldestgørende liste for samtlige bygningssagkyndige i Danmark.

Beskikket bygningssagkyndig

En beskikket bygningssagkyndig er typisk en arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør, der er beskikket af Erhvervsstyrelsen til at udarbejde tilstandsrapporter under Huseftersynsordningen.

Bygningssagkyndige med advarsler

Hvis en pågældende bygningssagkyndige fået tildelt en bøde, advarsel eller fået inddraget beskikkelsen som følge af alvorlige eller gentagne fejl i tilstandsrapporter, kan du se dem ved at tilgå nedenstående liste.

Autoriseret elinstallatørvirksomhed

En autoriseret elinstallatørvirksomhed kan udarbejde elinstallationsrapporter under Huseftersynsordningen. Sikkerhedsstyrelsen udsteder autorisation til en virksomhed, når virksomheden har ansat en person, som samtidig opfylder betingelserne for at blive godkendt som fagligt ansvarlig i denne virksomhed.

Certificeret energifirma

Et certificeret energifirma kan udarbejde energimærkerapporter, som er obligatorisk i forbindelse med bolighandel under Energimærkningsordningen. Før man i det certificerede energimærkningsfirma kan få adgang til at indberette energimærkninger, skal firmaet være godkendt af Energistyrelsen.

Du kan sortere søgeresultaterne på postnummer, så du kan finde en konsulent tæt på dig, hvis du ønsker et lokalt firma.

Selvom du søger inden for din egen kommune, vil resultatet også indeholde konsulenter fra andre kommuner. Det er fordi listen viser alle konsulenter, der tilbyder at arbejde i din kommune.

Bygningssagkyndige med advarsler, bøder eller inddragelser af beskikkelsen.