Driftsmeddelelse

Find Konsulent: En bygningssagkyndig blev ved en fejl markeret med gult med henvisning til sanktion

I listen over bygningssagkyndige under ”Find Konsulent” blev én bygningssagkyndig ved en fejl markeret med gult med henvisning til, at der var en sanktion. Den bygningssagkyndige stod ikke på listen over ”Bygningssagkyndige med advarsler, bøder eller inddragelse af beskikkelsen”.

Fejlen er rettet, og vi beklager mange gange.

  • 20. april 2021