Fliser i badeværelse – 1-årsgennemgang

  • Opdateret 29. juli 2019

Spørgsmål

Kære BOLIGadvokater

Jeg har købt en lejlighed i et stort nybyggeri, der blev markedsført som 'kompromisløs kvalitet'. Ved 1-årsgennemgangen er der konstateret en del fejl og mangler, herunder mange hule fliser i brusekabinen og nogle revner i fuger i brusekabinen. Entreprenør/bygherre har tilkendegivet, at jeg ikke har krav på at få udskiftet de hule fliser, men at man alligevel tilbyder at gøre det. Til gengæld vil jeg så skulle acceptere og bære risikoen for, at der evt. opstår farveforskelle i fliser og fuger imellem de udskiftede og de eksisterende fliser. Kan det være rigtigt?

Jeg mener, at jeg selvfølgelig har krav på et korrekt udført, langtidsholdbart badeværelse uden farveforskelle, som er det, jeg er stillet i udsigt, da jeg købte lejligheden. Det vil sige, at entreprenør/bygherre om nødvendigt skal nedtage og genopsætte alle fliser, så der sikres et fejlfrit resultat.

Hvad er mine muligheder i den situation? Er der en lov, jeg kan henvise til, som underbygger ovenstående? Eller er min eneste mulighed at kontakte en advokat og anlægge en retssag?

På forhånd tak

Svar

Kære Spørger

Jeg er enig med dig i din opfattelse af at entreprenør/bygherre om skal nedtage og genopsætte alle fliser, så der sikres et fejlfrit resultat, hvis det er det som skal til. Du skal ikke acceptere farveforskelle i et nybyggeri, med mindre der er tale om helt ubetydelige forskelle.

Du bør kontakte en boligadvokat som kan varetage dine interesser.

En retssag er ikke aktuel nu, da der formentlig skal ske syn og skøn først.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Danske Boligadvokater, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Mark Damsholt
Jeg rådgiver om køb, salg og investering i fast ejendom og har gennemført mange handler. Boligområdet er i konstant udvikling. Det behøver du dog ikke interessere dig for, for det gør jeg for dig! Det, du som boligkøber først og fremmest skal sørge for, er at tilføje advokatforbeholdet, inden du skriver under på købsaftalen. Det er det første, jeg minder dig om, når du henvender dig til mig. Så kan jeg nemlig hjælpe dig med at ændre på vilkårene for handlen eller tilføje skærpede krav, inden bordet fanger.

I alle bolighandler går jeg i dybden med de oplysninger, der findes om ejendommen. Jeg sørger for at stille de rigtige spørgsmål til boligen og til jeres indbyrdes økonomiske forhold, når I er et par, der køber bolig sammen.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten