Først aftale, så tilstandsrapport

  • Opdateret 8. oktober 2019

Spørgsmål

Vi vil gerne sælge vores hus. Min spørgsmål er vedr. formidlingsaftalen, vi skal leve med mægler.

Inden vi kender resultatet af tilstandsrapport, skal vi underskrive med en mægler. Mægler har givet bud på salgspris, men hvad hvis tilstandsrapport viser f.eks store fejl ved huset, der gør at prisen må ned qua de evt fejl ved huset?

Vi har jo, når tilstandsrapporten ligger der, skrevet under med mægler, så hvis mægler f.eks sænker prisen mere end hvad vi mener er korrekt, hvad gør vi så? Er vi så bundet af seks måneder, eller er der en force majeure ift til et efterfølgende resultat i tilstandsrapport, der viser at en fald i pris er uomtvisteligt qua fejl.

Det er mere kronologien jer er usikker på. Hvorfor først aftale med mægler og så bagefter tilstandsrapport? Hvorfor ikke omvendt, så mægler kan komme med sin vurdering, når tilstandsrapporten ligger klar?

Håber I kan give svar.

Svar

Kære Spørger

Det er et godt spørgsmål, som jeg godt kan forstå du stiller.

Men man plejer først at indhente tilstandsrapport, el-rapport og energimærke efter at formidlingsaftalen er indgået.

Mægler må formodes at have vurderet huset med de mangler der måtte være. Det er meget sjældent der er alvorlige mangler, som mægler ikke har taget i betragtning. Men skulle det ske vil det være fornuftigt at vurdere prisen på ny.

Når I underskriver en formidlingsaftale med en aftalt udbudspris, kan mægler ikke uden jeres accept sænke prisen.

Hvis der ikke er stor interesse for ejendommen efter 4-6 uger plejer man normalt at justere udbudsprisen.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Mark Damsholt
Jeg rådgiver om køb, salg og investering i fast ejendom og har gennemført mange handler. Boligområdet er i konstant udvikling. Det behøver du dog ikke interessere dig for, for det gør jeg for dig! Det, du som boligkøber først og fremmest skal sørge for, er at tilføje advokatforbeholdet, inden du skriver under på købsaftalen. Det er det første, jeg minder dig om, når du henvender dig til mig. Så kan jeg nemlig hjælpe dig med at ændre på vilkårene for handlen eller tilføje skærpede krav, inden bordet fanger.

I alle bolighandler går jeg i dybden med de oplysninger, der findes om ejendommen. Jeg sørger for at stille de rigtige spørgsmål til boligen og til jeres indbyrdes økonomiske forhold, når I er et par, der køber bolig sammen.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten