Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom indeholder regler om den såkaldte ”Huseftersynsordning” samt regler om købers fortrydelsesret.

  • Opdateret 16. februar 2022

Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

LBK nr. 1123 af 22/09/2015

Myndighed: Justitsministeriet

Hvornår gælder loven: Loven gælder ved alle bolighandler, men det er frivilligt, om sælger vil benytte sig af huseftersynsordningen, og om køber ønsker at tegne ejerskifteforsikring. Den anvendes normalt ikke på almindelige ejerlejligheder, da det er dyrt og svært at gennemgå hele hovedejendommen i forbindelse med udarbejdelse af tilstands- og elinstallationsrapport.

Lov on forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Om loven

Ved handel med huse, sommerhuse og villalejligheder benytter de fleste sælgere sig af Huseftersynsordningen, da den indebærer store fordele for både køber og sælger.

Køber får en uvildig bygningssagkyndigs og en elinstallatørs gennemgang af boligen i form af en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Desuden får køber mulighed for at tegne ejerskifteforsikring, mens sælger med ordningen kan fraskrive sig ansvaret for skjulte bygningsfejl og mangler.

Det er en betingelse for at anvende Huseftersynsordningen, at der før købsaftalens underskrift foreligger en gyldig tilstands- og elinstallationsrapport samt en orientering til køber om ansvarsfraskrivelsens retsvirkninger. Det er endvidere en betingelse, at sælger giver køber et tilbud om ejerskifteforsikring samt et tilsagn om at betale halvdelen af den tilbudte ejerskifteforsikrings præmie.

Såfremt en ejendomshandel gennemføres uden brug af Huseftersynsordningen, hæfter du som sælger for fejl og mangler ved ejendommen i op til 10 år efter købsaftalens indgåelse.

Fortrydelsesret

Som køber kan du træde tilbage fra købsaftalen, hvis du benytter dig af din fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber i 6 hverdage efter aftalens indgåelse. Det er vigtigt, at du som køber er opmærksom på, at fortrydelsen skal ske skriftligt, og at du skal betale 1 % af købesummen i godtgørelse til sælger.