Forkert tinglyst fordelingstal

  • Opdateret 19. februar 2020

Spørgsmål

Hej Danske BOLIGadvokater

Jeg er i bestyrelsen for en ejerforening (ejerlejligheder) der benytter fordelingstal (=m2 beboelse) til fordeling af fællesudgifter.

Vi er en ny bestyrelse der har erfaret, at der i 1995 er tinglyst et forkert fordelingstal på 2 lejligheder,  fordelingstallet er under halvdelen af m2 beboelse.

Hvilke retlige muligheder har vi for at ændre fordelingstallet så det bliver retvisende?

Svar

Kære spørger

Det kan desværre blive meget vanskeligt.

Kun hvis de 2 berørte ejere frivilligt går med til at ændre vedtægterne, ellers hvis vedtægterne i sig selv indebærer en hjemmel til at man efterfølgende kan korrigere fordelingstal, vil det være muligt.

I bør rådføre jer med en boligadvokat.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Mark Damsholt
Jeg rådgiver om køb, salg og investering i fast ejendom og har gennemført mange handler. Boligområdet er i konstant udvikling. Det behøver du dog ikke interessere dig for, for det gør jeg for dig! Det, du som boligkøber først og fremmest skal sørge for, er at tilføje advokatforbeholdet, inden du skriver under på købsaftalen. Det er det første, jeg minder dig om, når du henvender dig til mig. Så kan jeg nemlig hjælpe dig med at ændre på vilkårene for handlen eller tilføje skærpede krav, inden bordet fanger.

I alle bolighandler går jeg i dybden med de oplysninger, der findes om ejendommen. Jeg sørger for at stille de rigtige spørgsmål til boligen og til jeres indbyrdes økonomiske forhold, når I er et par, der køber bolig sammen.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten