Formidlingsbekendtgørelsen

I formidlingsbekendtgørelsen kan du læse om, hvilke regler der gælder, når en ejendomsmægler yder rådgivning og/eller bistand vedrørende køb og salg af en bolig overfor dig som forbruger.

  • Opdateret 16. februar 2022

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom

BEK nr 1230 af 21/11/2014

Myndighed: Erhvervsministeriet

Hvornår gælder bekendtgørelsen: Reglerne gælder for alle bolighandler, hvor forbrugeren indgår formidlingsaftale med en ejendomsmægler eller ejendomsformidler.

Link: Formidlingsbekendtgørelsen

Om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2015 og vedrører nu også andelsboliger.

Bekendtgørelsen indeholder fx regler om, at en formidler skal give oplysning om sine økonomiske eller personlige interesser i tilknytning til ejendomshandlen. Herudover er der en række minimumskrav til indholdet af formidlingsaftalen, salgsopstillingen samt standardkøbsaftaler – fx skal en ejendoms energimærke synliggøres i annoncer.

I bekendtgørelsen er der også fastsat regler for ejendomsmægler i forbindelse med gennemførelsen af den byggetekniske gennemgang. Ejendomsmægleren må fx ikke foreslå en konkret byggesagkyndig eller en konkret autoriseret elinstallatør til at udarbejde tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten og må heller ikke foreslå en specifik certificeret energimærkevirksomhed. Disse regler er vedtaget for at sikre uvildigheden hos de fagpersoner, der skal udarbejde rapporterne.

Særlige regler for ejendomme beliggende i udlandet er også indeholdt i bekendtgørelsen.