God skik for boligkredit

Bekendtgørelsen om god skik for boligkredit fastsætter regler for finansielle virksomheders rådgivning i forbindelse med ydelse af lån med sikkerhed i fast ejendom.

  • Opdateret 10. januar 2022

Bekendtgørelse om god skik for boligkredit

BEK nr.  752 af 23/04/2021

Myndighed: Finanstilsynet

Hvornår gælder bekendtgørelsen: Ved markedsføring og alle indgåelser af boligkreditaftaler

God skik for boligkredit

Om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen regulerer detaljeret, hvilke oplysninger forbrugeren skal have i forbindelse med markedsføring og indgåelse af en boligkreditaftale. Det er fx fordele og ulemper i forhold til kundens situation, årlige omkostninger i procent, opsigelses- og indfrielsesvilkår, omkostninger ved omlægning og førtidig indfrielse, evt. forskelle i renter, bidrag eller andet vederlag mv. Desuden regulerer bekendtgørelsen, hvilken rådgivning der skal ydes i forbindelse med indgåelse af aftalen, lige som modellen for obligatoriske oplysninger til brug for det ’simple låneoverblik’ beskrives.

Bekendtgørelsen fastlægger også de standardforudsætninger, der skal anvendes som repræsentativt eksempel. Endelig skal kunden kunne godkendes til at optage et 30-årigt lån med fast rente uden afdragsfrihed, før et lån med variabel rente og/eller afdragsfrihed kan tilbydes.

I bilag 1, 2 og 3 til bekendtgørelsen kan du finde tjeklister for hhv.

  1. Specifikke former for handelspraksis, som altid anses for vildledende eller aggressive,
  2. Standardforudsætninger,
  3. Model for det simple låneoverblik