Husforsikring

Når du overtager en bolig, overtager du også den fulde risiko ved boligen. Derfor bør du overveje, hvilke forsikringer du har brug for, inden du overtager boligen. Hvis der er optaget lån i en ejendom og udstedt pantebrev, vil realkreditinstituttet eller banken stille krav om, at ejendommen som minimum er brandforsikret. Panthavernes tilgodehavende er på den måde sikret i tilfælde af brand.

 • Opdateret 21. februar 2022

Når du køber bolig, er det vigtigt, at du overvejer, hvilke forsikringer du har brug for. Forsikringerne skal træde i kraft den dag, du flytter ind og dermed overtager den fulde risiko for boligen. Det er derfor vigtigt, at du indhenter tilbud på forsikringerne og accepterer dem inden overtagelsesdagen. Giv forsikringsselskaberne så meget information som muligt om boligen, så har de det bedste grundlag for at vurdere dine forsikringsbehov og give dig et præcist tilbud.

Der kan være forskel på dækningen fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Læs derfor vilkårene for de forskellige forsikringer godt igennem. Selv om de fleste forsikringer ser ud til at dække det samme, er der tit forskel på nogle vigtige områder. Du skal sikre dig, at din nye bolig kan forsikres mod de ting, som du har brug for. Hvis du ønsker en forsikring mod svamp eller lignende, er det vigtigt at sikre, at dit forsikringsselskab kan tilbyde dig denne dækning.

På Forsikringsguiden.dk kan du sammenligne priserne på forskellige forsikringer.

En brandforsikring dækker normalt boligen med installationer og øvrigt inventar til boligen, for eksempel vaske- og opvaskemaskine samt komfur. Den dækker normalt, hvis din bolig brænder, bliver ramt af lynnedslag, eksplosion eller en kortslutning i boligens faste installationer.

De fleste forsikringsselskaber tilbyder en villaforsikring eller husforsikring, der normalt dækker det ved huset, som ikke er indbo. Ofte, men ikke altid, dækker den også brand. Det er i øvrigt forskelligt, hvad denne forsikring dækker og det kan godt betale sig at overveje, hvilke tillægsforsikringer du har brug for. Her er et overblik over tillægsforsikringer.

 • Storm- og nedbørsdækning
  Dækker normalt skader på boligen som følge af storm, snetryk samt sky- og tøbrud (er omfattet af hus- og grundejerforsikringen).
 • Tyveri- og hærværksdækning
  Dækker skader i forbindelse med indbrud, eller hvis nogen begår hærværk på din bolig. Det kan for eksempel være skader på gavl eller udendørslamper i forbindelse med hærværk, eller skader på hoveddør og karm i forbindelse med et indbrud (er omfattet af hus- og grundejerforsikringen).
 • Glas- og sanitetsdækning
  Dækker hvis vinduer, glasdøre og sanitetsinventar bliver beskadiget. Dette vil normalt dække boligens vinduer, glasdøre, glaskeramiske kogeplader, toiletter, håndvaske og andet sanitet (er omfattet af hus- og grundejerforsikringen).
 • Svampe- og insektforsikring
  Dækker skade som følge af trænedbrydende svamp eller træødelæggende insekter. Der er groft sagt to former for nedbrydning af træ; råd, der foregår langsomt, og svamp, der foregår hurtigt. De fleste forsikringer dækker kun svamp, der for eksempel kan opstå i træet i en tagkonstruktion. Forsikringen kan udvides til også at dække rådskader (tillægsdækning).
 • Rør- og kabelforsikring
  Dækker utætheder i rør og tæringsskader – samt fejl i skjulte elkabler til rumopvarmning. For at tegne rør- og kabelforsikringen skal du også tegne stikledningsforsikring (tillægsdækning).
 • Stikledningsforsikring
  Dækker de installationer, som er mellem boligen og hovedledningen. Det betyder i praksis, at denne forsikring dækker skader på kabler og så videre, der er trukket fra din bolig og ud til hovedledningerne i vejen (tillægsdækning).
 • Husejeransvar
  Dækker det erstatningsansvar, en husejer kan pådrage sig, for eksempel hvor folk kommer til skade ved at falde på et isglat fortov, hvor der burde være gruset (er omfattet af hus- og grundejerforsikringen).
 • Retshjælpsforsikring
  Dækker blandt andet en del af udgifterne til advokat og øvrige sagsomkostninger ved tvister om køb og salg af fast ejendom og en række andre privatretlige tvister. Dækningen er indeholdt i de fleste husforsikringer.

Husforsikringen dækker – i modsætning til ejerskifteforsikringen – skader, der er opstået efter overtagelsesdagen.

Bemærk, at forsikringen ophører ved ejerskifte, således at der skal tegnes en ny forsikring, medmindre der er tale om en ejerlejlighed. I det tilfælde bliver den nye ejerlejlighedsejer omfattet af den eksisterende, fælles ejendomsforsikring.

Det er sælger, der fremkommer med kopi af nuværende forsikringsforhold. Sælger har ikke pligt til at indhente tilbud på ny forsikring til køber, men vil ofte gøre det.

Vær opmærksom på, at husforsikringen typisk ikke dækker,

 • hvis der er tale om fejlkonstruktion, fejlmontering e.l.,
 • hvis skaden skyldes alder, slid, dårlig vedligeholdelse eller
 • manglende opfyldelse af bygningslovgivningens bestemmelser eller andre vejledninger

Der kan klages over afgørelser til Ankenævnet for forsikring.