Hvorfor er der ikke nogen ejendomsskattebillet?

Hvis ejendomsdatarapporten er bestilt uden "private/fortrolige oplysninger", kommer der ikke nogen ejendomsskattebillet med som bilag til rapporten.

  • Opdateret 29. august 2023

Oplysningen: ”Ejendomsskattebillet” svarer på, om der findes en ejendomsskattebillet for ejendommen, men den er kun vedlagt, hvis ejendomsdatarapporten er bestilt med private/fortrolige oplysninger.

Du kan tjekke, om ejendomsdatarapporten er bestilt med eller uden "private/fortrolige oplysninger" ved at se svaret til Forfalden gæld til kommunen. Hvis svaret er:

  • Tilgængelig for ejer eller fuldmagtshaver” er ejendomsdatarapporten bestilt uden private/fortrolige oplysninger
  • Ja eller Nej, er den bestilt med private/fortrolige oplysninger
  • Eftersynsrapport for byggeskadeforsikring
  • Ejendomsskattebillet
  • El-installationsrapport
  • Forfalden gæld
  • Indefrysning af grundskyld
  • Tilstandsrapport

Som fastkunde har du - pga. fuldmagtserklæringen i aftalen - mulighed for at forny rapporten inkl. private/fortrolige oplysninger. Ved fornyelse inkl... kommer ejendomsskattebilletten og de øvrige private/fortrolige oplysninger med i den fornyede udgave af ejendomsdatarapporten.

Når kommunerne udsender ejendomsskattebilletter (det er som regel omkring juli og december måned), bliver disse blokeret ved bestilling af en ejendomsdatarapport, da den enkelte boligejer skal være de første, som modtager ejendomsskattebilletterne. Karensperioden er på 15 dage fra selve udsendelsesdatoen.

I ejendomsdatarapporten fremgår en frigivelsesdato for hvornår, at ejendomsskattebilletten vil blive indhentet i ejendomsdatarapporten.