Hvorfor er der ikke nogen ejendomsskattebillet?

Hvis ejendomsdatarapporten er bestilt uden "private/fortrolige oplysninger", kommer der ikke nogen ejendomsskattebillet med som bilag til rapporten.

  • Opdateret 9. marts 2021

Oplysningen: ”Ejendomsskattebillet” svarer på, om der findes en ejendomsskattebillet for ejendommen, men den er kun vedlagt, hvis ejendomsdatarapporten er bestilt med private/fortrolige oplysninger.

Du kan tjekke, om ejendomsdatarapporten er bestilt med eller uden "private/fortrolige oplysninger" ved at se svaret til Forfalden gæld til kommunen. Hvis svaret er:

  • Tilgængelig for ejer eller fuldmagtshaver” er ejendomsdatarapporten bestilt uden private/fortrolige oplysninger
  • Ja eller Nej, er den bestilt med private/fortrolige oplysninger
  • Eftersynsrapport for byggeskadeforsikring
  • Ejendomsskattebillet
  • El-installationsrapport
  • Forfalden gæld
  • Indefrysning af grundskyld
  • Tilstandsrapport

Som fastkunde har du - pga. fuldmagtserklæringen i aftalen - mulighed for at forny rapporten inkl. private/fortrolige oplysninger. Ved fornyelse inkl... kommer ejendomsskattebilletten og de øvrige private/fortrolige oplysninger med i den fornyede udgave af ejendomsdatarapporten.