Hvorfor er der ikke nogen ejendomsbidragsbillet?

Hvis ejendomsdatarapporten er bestilt uden "private/fortrolige oplysninger", kommer der ikke nogen ejendomsbidragsbillet med som bilag til rapporten.

  • Opdateret 21. november 2023

OBS! Visse funktionaliteter vil ikke være tilgængelige i starten af 2024 og vil løbende blive opdateret. Ejendomsskattebilletten bliver erstattet af ejendomsbidragsbilletten i Q1/Q2 2024.

 

Oplysningen: ”Ejendomsbidragsbillet” svarer på, om der findes en ejendomsbidragsbillet for ejendommen, men den er kun vedlagt, hvis ejendomsdatarapporten er bestilt med private/fortrolige oplysninger. 

Du kan tjekke, om ejendomsdatarapporten er bestilt med eller uden "private/fortrolige oplysninger" ved at se svaret til Forfalden gæld til kommunen. Hvis svaret er:

  • "Tilgængelig for ejer eller fuldmagtshaver” er ejendomsdatarapporten bestilt uden private/fortrolige oplysninger
  • "Ja eller Nej", er den bestilt med private/fortrolige oplysninger
  • Eftersynsrapport for byggeskadeforsikring
  • Ejendomsbidragsbillet
  • El-installationsrapport
  • Forfalden gæld
  • Indefrysning af grundskyld
  • Tilstandsrapport

Som fastkunde har du - pga. fuldmagtserklæringen i aftalen - mulighed for at forny rapporten inkl. private/fortrolige oplysninger. Ved fornyelse inkl. private/fortrolige oplysninger kommer ejendomsbidragsbilletten og de øvrige private/fortrolige oplysninger med i den fornyede udgave af ejendomsdatarapporten.