Hvorfor er der ikke nogen ejendomsskattebillet?

Hvis ejendomsdatarapporten er bestilt uden private/fortrolige oplysninger, kommer der ikke nogen ejendomsskattebillet med som bilag til rapporten.

Oplysningen: ”Ejendomsskattebillet” svarer på om der findes en ejendomsskattebillet for ejendommen? men den er kun vedlagt, hvis ejendomsdatarapporten er bestilt med private/fortrolige oplysninger.

Du kan tjekke om ejendomsdatarapporten er bestilt med eller uden private/fortrolige oplysninger ved at se svaret til Forfalden gæld til kommunen. Hvis svaret er:

  • Tilgængelig for ejer eller fuldmagtshaver” er ejendomsdatarapporten bestilt uden private/fortrolige oplysninger
  • Ja eller Nej, er den bestilt med private/fortrolige oplysninger

De private/fortrolige oplysninger er:

  • Eftersynsrapport for byggeskadeforsikring
  • Ejendomsskattebillet
  • El-installationsrapport
  • Forfalden gæld
  • Indefrysning af grundskyld
  • Tilstandsrapport

Fastkunder kan Forny inkl private/fortrolige oplysninger

Som fastkunde har du - pga fuldmagtserklæringen i aftalen - mulighed for at forny rapporten inkl private/fortrolige oplysninger. Ved fornyelse inkl... kommer ejendomsskattebilletten og de øvrige private/fortrolige oplysninger med i den fornyede udgave af ejendomsdatarapporten.

Se hvordan du fornyer ejendomsdatarapporten