Nyhed

Julehilsen 2022 | Erhvervsstyrelsen

Endnu et anderledes år nærmer sig sin afslutning, og julen står for døren. Erhvervsstyrelsen vil gerne benytte anledningen til at ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår – og ikke mindst takke for året 2022.

 

  • 13. december 2022

2022 var endelig året, hvor COVID-19 fyldte mindre! Dog blev det desværre erstattet af krig, inflation og høje renter. Alt dette har sat sine tydelige spor i ejendomshandelen, som også kan ses på statistikken af ejendomsdatarapporter.

Netop energipriserne har fyldt meget og givet anledning til, at Erhvervsstyrelsen, Energistyrelsen og Bolig- og Planstyrelsen sammen har udviklet en indberetnings- og udstillingsløsning til kommunernes kommende varmeplaner. Dette betyder, at varmeplaner bliver en del af ejendomsdatarapporten fra medio januar, hvor man kan orientere sig om kommunens plan for den pågældende ejendom/område. Her vil det fremgå hvorvidt om området forventes at blive fjernvarmeforsynet (kollektiv varmeforsyning), herunder en forventet tidshorisont herfor, samt om området fremover forventes individuelt forsynet med vedvarende energi (ingen kollektiv varmeforsyning). Disse planer har en stor betydning for ejendomshandlen, hvorfor Erhvervsstyrelsen er en del af projektet.

I 2022 fik vi desuden implementeret MitID, Frigivelsesdato for ejendomsskattebillet, Vejdirektoratets projekter, Oplysninger om flexboliger og en række sikkerhedsmæssige tiltag.           

Hvis vi kigger frem mod 2023, så er der store og spændende ændringer på vej hos boligejer.dk, ejendomsdatarapporten og det bagvedliggende system.

I forbindelse med udfasning af ESR - Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister - , så udfases ejendomsidentifikationsnøglen kommune- ejendomsnummer. Nøglen erstattes af BFE-nummer. BFE står for Bestemt Fast Ejendom, og er fællesbetegnelsen for de forskellige typer af fast ejendom, som samles i Matriklen. Den ny nøgle vil gøre det nemmere for systemet til at levere endnu mere præcise ejendomsdata.

I forlængelse af ESR´s udfasning, så overføres ejendomsskatter, indfrysning af grundskyld, ejendomsskattebilletter mv. til nye statslige systemer, som vi også kommer til at have snitflade til. Ligeledes arbejder vi på højtryk for at kunne levere de nye vurderingsmeddelelser i form af bilag til rapporten, som vi forventer at have på plads i løbet af 2023.     

Vi er derudover i gang med at lave en portal, hvor fastkunder selv kan administrere deres aftale og dermed ikke behøver at kontakte vores support. Vi har allerede identificeret en række funktioner, som portalen burde kunne tilbyde, men vi planlægger også at tage kontakt og forsøge at finde frem til endnu flere behov, så portalen fungerer på bedst mulig vis for dem, der skal bruge den.  

Vi ser frem til et spædende år.  

 

Glædelig jul og godt nytår!