Driftsmeddelelse

LØST: Kortbilag i jordforureningsattesterne

Danmarks Miljøportal har pt. udfordringer med at danne kortbilag til jordforureningsattesterne. Dette betyder at jordforureningen og matrikelgrænserne ikke er markeret på kortet, men at selve oplysningerne i attesten og ejendomsdatarapporten er korrekte.


Hvis kortbilag ønskes, kan disse hentes på den pågældende regions hjemmeside:     

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland 

Region Sjælland

Region Hovedstaden

OBS for grunde i Frederiksberg, København og Tårnby Kommuner se følgende:

https://www.regionh.dk/klima-og-miljoe/jordforurening/Se-om-din-grund-er-forurenet/Sider/default.aspx


Danmarks Miljøportal er opmærksomme på problemstillingen.

  • 5. november 2021