Lån med pant i andelsbolig

Som andelshaver i en andelsboligforening kan du optage optage lån med pant i din andel.

  • Opdateret 10. marts 2021

Realkreditlån kun kan optages med pant i fast ejendom, så som andelshaver, der blot har brugsret til din andelslejlighed, kan du ikke optage realkreditlån. Bankerne udbyder andelsboliglån og på fx Finansrådets og Forbrugerrådets side pengepriser.dk kan du sammenligne andelsboliglån. Men husk, at det altid er en individuel vurdering, banken foretager, og at du ofte kan forhandle dig til bedre vilkår

Selvom panthaver får pant i din andel i foreningen (og ikke den konkrete andelsbolig), har panthaver ikke indflydelse på ejendommens drift eller på fx foreningens beslutninger om hvilket værdiansættelsesprincip, der skal anvendes.

Foreningen kan beslutte at begrænse pantsætningen til 80 procent af pantets værdi, men foreningen kan derudover ikke opstille regler for pantsætningen - hverken i forhold til dit låneformål eller lånebeløb.

Der kan frit foretages udlæg i andelsboliger, og kreditorer kan således gøre udlæg hos dig, hvis du ikke betaler din gæld. Det betyder, at din andelsbolig kan tvangssælges. Hvem der får adgang til at købe andelen, afgøres efter den normale procedure i den enkelte andelsboligforening.

Reglerne gælder uanset, hvad der måtte stå i foreningens vedtægter om forbud mod pantsætning og forbud mod kreditorforfølgning.

Reglerne betyder ikke noget for foreningens økonomi som sådan, idet foreningen ikke hæfter for andelshavernes gæld, og såfremt det viser sig, at en andelsbolig er overbelånt, får kreditor kun det provenu, der måtte komme ud af tvangssalget.

Pant i den enkelte andelsbolig skal tinglyses i Andelsboligbogen. Til brug for tinglysningen skal foreningen afgive en erklæring om adkomst til dig.