Lov om finansiel virksomhed

Loven beskriver reglerne for banker og realkreditinstitutioner, herunder hvordan man skal drive bank eller realkreditinstitut i Danmark.

  • Opdateret 10. januar 2022

Lov om finansiel virksomhed

LBK nr. 2497 af 15/12/2021

Myndighed: Erhvervsstyrelsen

Link: Lov om finansiel virksomhed

Om loven

Lov om finansiel virksomhed beskriver de forpligtelser, banker og realkreditinstitutioner har overfor deres kunder, herunder reglerne om god bankskik, prisoplysning, afgifter, kontraktforhold og det offentlige tilsyn med finansielle virksomheder m.m.