Driftsmeddelelse

Oplysninger i Ejendomsdatarapporten i 2024

OBS! Ejendomsdatarapporten indeholder nu alle tilgængelige oplysninger, som Erhvervsstyrelsen har adgang til. De økonomiske tal er endnu ikke gjort tilgængelige, hvorved de ikke er indeholdt i Ejendomsdatarapporten. Det er endnu ikke muligt at fortælle om hvornår det bliver tilføjet, men du kan holde dig orienteret her på boligejer.dk.

  • 15. februar 2024

Nyligt tilføjede oplysninger i rapporten

Husk! Du skal genbestille din ejendomsdatarapport for at få disse oplysninger med, medmindre du har købt rapporten efter de nedenstående datoer.

Indhold

Dato tilføjet

Aktuelle afløbsforhold

18.01.2024 - kl. 13.00

Tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen

Påbud vedr. spildevandsforhold på ejendommen

Medlemskab af spildevandsforsyning

Aktuel vandforsyning

Påbud/dispensationer/ anbefalinger vedr.

vandindvindingsanlæg på ejendommen

Grundvand - Drikkevandsinteresser

Grundvand - Følsomme indvindingsområder

Jordforureningsattest

Kortlagt jordforurening

Påbud iht. jordforureningsloven

Fredskov

01.02.2024 - kl. 13.00

 

Beskyttet natur

Internationale naturbeskyttelsesområder

Landbrugspligt

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer

 

 

 

28.02.2024 - kl. 11.00

 

 

 

Beskyttede sten- og jorddiger

Skovbyggelinjer

Sø- og åbeskyttelseslinjer

Kirkebyggelinjer

Klitfredningslinje

Strandbeskyttelseslinje

 

Ejendomsdatarapporten indeholder IKKE økonomiske tal samt huslejenævnsager:

 

Indhold

Administrativ myndighed

Kan fremsøges via/ved:

Ejendomsskat og

Ejendomsbidrag

 

Vurderingsstyrelsen

 

https://www.vurderingsportalen.dk/

Statslig indefrysning af stigning i grundskyld

og ejendomsværdiskat

Ejendomsskattebillet/

Ejendomsbidragsbillet

Kommunen

Betal din kommune - se dine regninger fra kommunen

Kommunal indefrysning af grundskyldsstigning

Kommunen

Frivillig betaling af indefrysningslån frem til 2024

Forfalden gæld til kommunen

Kommunen

Betal din kommune - se dine regninger fra kommunen

Vurderingsmeddelelse

Vurderingsstyrelsen

https://www.vurderingsportalen.dk/

Huslejenævnsager

Kommunen

Kontakt Kommunen