De nye vurderinger

Med de nye boligskatteregler vil boligskatten følge værdien af din ejendom, så den stiger og falder i takt med din ejendomsvurdering 

  • Opdateret 12. januar 2024

Ejendomsværdiskat og grundskyld 

Som boligejer betaler du to slags boligskat: 

  • Ejendomsværdiskat: Skat af ejendommens værdi (grund og bygninger) 

  • Grundskyld: Skat af grundværdien, som den ville være, hvis der ikke var bygget på den.  Grunden vurderes ud fra den anvendelse og udnyttelse, der giver den højeste værdi. 

Ifølge Vurderingsstyrelsen kommer din ejendomsværdiskat til at blive beregnet som en procentdel (skattesats) af ejendommens beskatningsgrundlag. Fra 2024 er beskatningsgrundlaget ejendomsværdien i seneste offentlige ejendomsvurdering minus 20%. 

Din grundskyld bliver beregnet som en promille (skattesats) af grundens beskatningsgrundlag. Fra 2024 er beskatningsgrundlaget grundværdien i seneste offentlige ejendomsvurdering minus 20%. 

 

Foreløbige vurderinger 

Ifølge Vurderingsstyrelsen kommer du i 2024 til at betale skat af den offentlige 2022-ejendomsvurdering (eller 2023 vurdering i enkelte tilfælde). Men de er ikke alle blevet klar. Derfor bliver din skat i 2024 i første omgang beregnet ud fra en foreløbig vurdering. 

Når din endelige vurdering kommer, bliver skatten for 2024 genberegnet og efterreguleret. Hvis du har fået en skatterabat, bliver den også reguleret, når du får din endelige vurdering. For de fleste boliger ventes der ikke at være væsentlig forskel på den foreløbige og den endelige vurdering.