Nye boligskatteregler

Folketinget har vedtaget en boligskattereform, der skal afløse de hidtil gældende boligskatteregler, som efter planen ophører med at gælde pr. 1. januar 2024.

  • Opdateret 24. juli 2023

Overgang til nye boligskatteregler

OBS. Der sker hele tiden udvikling inden for de nye boligskatteregler og vi kan ikke garantere korrektheden af nedenstående oplysninger.
Vi henviser derfor til https://www.vurderingsportalen.dk/ for ajourførte oplysninger.

 

Det nye skattesystem fik virkninger for dig som boligejer allerede fra 2018, idet der fra dette tidspunkt skete en ”indefrysning” af stigninger i grundskylden. Denne indefrysning af grundskylden sker automatisk og kan ikke fravælges for perioden 2018-2020 af boligejerne. Indefrysningen indebærer, at de stigninger, der måtte komme i grundskylden, bliver udskudt til betaling, når boligen sælges til sin tid. Det ”indefrosne” beløb fra årene 2018-2020 henstår rentefrit frem til salget.

Visse dele af den gamle boligskatteordning ophører først med at gælde ved udgangen af 2023, herunder fx modellen for beregning af grundskyld og skattestoppet på ejendomsværdiskatten.

Den 1. januar 2018 trådte den nye ejendomsvurderingslov i kraft. Efter dette tidspunkt vil de offentlige ejendomsvurderinger blive foretaget efter denne lov, og de første nye vurderinger er påbegyndt udsendt til boligejerne i etaper fra den 1. september 2021.

Hensigten er at gøre vurderingerne mere præcise. Ifølge loven skal vurderingen af ejerboliger foretages på grundlag af de priser i fri handel, der på vurderingstidspunktet er konstateret for sammenlignelige ejendomme og for den pågældende ejendom selv.

Der skal også tages hensyn til øvrige markedsindikatorer af væsentlig betydning for vurderingen.

Med de nye retningslinjer for værdiansættelsen af boligen følger der et nyt ”forsigtighedsprincip”. Det indebærer, at beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten fastsættes til 80 % af ejendomsvurderingen. Skatten udregnes herefter som 0,55 % heraf op til en vurdering på kr. 7,5 mio, eller på 6 mio. efter forsigtighedsprincippet er anvendt. Værdien, der overstiger dette beløb, beskattes med 1,4%.

I 2024 ophører det nuværende boligskattesystem helt med at gælde. Skattestoppet på ejendomsværdiskatten ophører, og boligskattereformen vil efter planen være fuldt ud indfaset med det nye vurderingssystem, der har til formål at sikre mere retvisende vurderinger.

Hvis du som boligejer oplever, at dine boligskatter stiger ved overgangen til det nye system fra 2023 til 2024, indebærer de nye regler, at du får en særlig skatterabat, som varer så længe du ejer boligen. Det betyder, at hvis dine boligskatter stiger fx 10.000 kr. om året i 2024, aflyses denne stigning automatisk.

Rabatten er knyttet til dig og din bolig, og du beholder skatterabatten i kroner og øre, indtil du sælger boligen. Den, der køber din bolig, overtager ikke rabatten, men må betale den fulde skat derefter. Ligeledes opnår du heller ikke rabat, hvis du efter salget køber ny bolig.

I 2024 ophører de nuværende regler om beregning af grundskyld. Grundskyldspromillen fastsættes pt. af kommunen, og der gælder et skatteloft, som indebærer, at beregningsgrundlaget for grundskylden maksimalt kan stige med 7 % om året. Det forventes, at grundskyldpromillen i 2024 nedsættes til 16 over hele landet.

Administrationen af opkrævning af grundskylden overgår i første omgang til staten for herefter at gå tilbage til kommunerne.

Hvis du køber bolig i 2024 eller senere, har du mulighed for at foretage ”frivillig indefrysning” af stigninger i de samlede boligskatter, dvs. både ejendomsværdiskatte- og grundskyldsstigninger. Hvis du vælger at foretage denne indefrysning, forrentes skattegælden med 1,24 % p.a. Skattegælden forfalder til betaling, når boligen sælges.