Nyhed

Vejledende udtalelse om § 29, stk. 2, i lov om omsætning af fast ejendom m.v.

Nye regler vedr. omsætning af fast ejendom mv. (LOFE)

  • 22. januar 2024
  • Bolig, ejendomshandel og ejendomsmæglere

Vejledende udtalelse om § 29, stk. 2, i lov om omsætning af fast ejendom m.v.

Der er den 1. januar 2024 trådt nye regler i kraft i lov om omsætning af fast ejendom m.v. (LOFE).

En af de nye regler i LOFE er § 29, stk. 2, hvori det er fastsat, at oplysningerne i en aftale om variabelt vederlag mellem en ejendomsmægler og en forbruger skal indeholde oplysninger om, på hvilket grundlag vederlaget beregnes, hvilket beløb forbrugeren maksimalt kan komme til at betale, og et regneeksempel, så det er tydeligt for forbrugeren, hvad forbrugeren kan komme til at skulle betale i vederlag.

Bestemmelsen skal sikre at forbrugere, der sætter en ejendom til salg via en ejendomsmægler, alene præsenteres for væsentlige, retvisende og ikke mindst sammenlignelige oplysninger, så forbrugerne bliver i stand til at træffe bedre og mere informerede valg.

Erhvervsstyrelsen ønsker med denne vejledende udtalelse at afklare, hvorledes bestemmelsen skal forstås, samt oplyse om de pligter, ejendomsmægleren har som følge af bestemmelsen.

Erhvervsstyrelsens vejledende udtalelse om § 29, stk. 2, i LOFE kan læses her: Vejledende udtalelse om § 29, stk. 2, i lov om omsætning af fast ejendom.

De øvrige ændringer til LOFE kan læses her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/733.