Nyhed

Ophør af dispensation fra kravet om oplysning om beregnet forbrug i måleenheder i salgsopstillinger

Den 9. september 2021 dispenserede Erhvervsstyrelsen indtil videre fra kravet i formidlingsbekendtgørelsens § 13, stk. 1, nr. 2, da Energimærkningsrapporterne pr. 1 september 2021 havde fået et nyt layout, som ikke indeholdte oplysninger om det beregnede forbrug i måleenheder.

Energimærkningsrapporterne har nu fået indarbejdet oplysningerne igen.

Erhvervsstyrelsens dispensation fra kravet i formidlingsbekendtgørelsens § 13, stk. 1, nr. 2, ophører fra dags dato.
 

  • 23. juni 2022
  • Bolig, ejendomshandel og ejendomsmæglere