Pantebrev

  • Opdateret 21. august 2019

Spørgsmål

Hej

I 2005 købte min far en lejlighed, som han lejede ud til mig. I 2007 overdrog han lejligheden til mig, men oprettede samtidig et pantebrev med sig selv som kreditor. Pantebrevet er tinglyst. Jeg har afdraget på realkreditlånet - men ikke noget til min far. Han gik desværre bort sidste år, og min mor sidder nu i uskiftet bo og har altså dermed også overtaget pantebrevet. Min far har inden sin død forsikret mig, at jeg ikke skylder noget udover realkreditlånet. Spørgsmålet er nu, hvad jeg/vi stiller op med det her pantebrev? Kan det aflyses og hvordan? Og hvis det aflyses, koster det mig så nogle penge? Jeg er ret forvirret, for min far har ikke fortalt mig nogen detaljer, og vi har heller ikke efter hans død kunnet finde et pantebrev. Jeg håber, at l kan give mig svar.

Svar

Kære Spørger,

Idet der er etableret et pantebrev i ejendommen med dig som debitor og boet efter din far som kreditor, vil du som udgangspunkt være forpligtet overfor din fars dødsbo i overensstemmelse med pantebrevets vilkår.

Såfremt der er sket hel eller delvis afvikling af pantebrevet, må dette dokumenteres overfor boet. Idet jeg noterer mig, at du alene har afdraget på realkreditlånet, vil afviklingen på pantebrevet til din far formentligt skulle være sket ved, at din far har nedskrevet mellemværendet med et beløb svarende til det årlige beløb man afgiftsfrit kan give sine børn. Det vil imidlertid skulle kunne dokumenteres, at din far reelt har foretaget en nedskrivning som angivet og i den forbindelse vil det afhænge af pantebrevets karakter, om der vil kunne være sket nedskrivning af den bagvedliggende fordring eller der løbende ville skulle være sket nedskrivning af selve pantebrevets hovedstol.

Efter det måtte være afklaret, at mellemværendet i henhold til pantebrevet er afviklet eller ej, vil pantebrevet kunne aflyses. Alternativt vil man blot kunne lade det stå således at man senere vil kunne genanvende den variable tinglysningsafgift.

Omstændighederne taget i betragtning bør der tages kontakt til en BOLIGadvokat, der kan foretage en vurdering af om der foreligger et mellemværende i henhold til pantebrevet og foretage en vurdering af om ikke man mest hensigtsmæssigt blot kan lade pantebrevet vedblive i Tingbogen.

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus Hannibal Edberg Agathon
Har du husket at læse det med småt, og har du det fulde overblik over forpligtelserne ved handlen?​

Ellers er det en god idé at få indsat et advokatforbehold i købsaftalen og lade Virtus’ boligadvokater rådgive dig i købet af din drømmebolig.

​Virtus’ boligadvokater har mange års erfaring inden for ejendomshandel, bolighandel og lejeret. Vi hjælper vores klienter med købet af deres drømmeboliger og styrer dem sikkert igennem faldgrupperne ved køb af ejerboliger og andelsboliger. Vi fører derudover retssager omkring mangler ved fast ejendom og har derved skabt en specialistviden inden for mange af de områder, der typisk kan give udfordringer efterfølgende.

​Vores boligadvokater udarbejder en overskuelig oversigt over de væsentlige forpligtelser samt forhold, som man som køber skal være opmærksom på. Herudover styrer Virtus boligadvokater processen sikkert i mål ved tinglysning af skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelse og en positiv koordinering med mægler og bank.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten