Nyhed

Pristalsregulering af maksimumpris for energimærkning pr. 1. januar 2024

Den øvre grænse for, hvor meget energimærkning af mindre bygninger må koste, reguleres pr. 1. januar hvert år efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks, jf. Energistyrelsens nyhedsbrev nr. 84 - Energimærkning af bygninger, der omhandler Pristalsregulering af maksimumpris for energimærkning.
Du kan finde regler og lovgrundlag for energimærkning af bygninger på Energistyrelsens hjemmeside.

  • 11. januar 2024