Driftsmeddelelse

Rapporter bliver ikke færdige på ejerlejligheder med en byggesag

Visse rapporter ligger i kø for ejerlejligheder registreret på en byggesag.

  • 15. maj 2024

Rapporter i kø pga. byggesag forårsager også kø på andre elementer, herunder:

  • Medlemskab af spildevandsforsyning
  • Aktuelle afløbsforhold
  • Aktuel vandforsyning
  • Påbud vedr. spildevandsforhold på ejendommen
  • Flexboligtilladelse
  • Olietanke

Vi kan tilbyde at tvinge din rapport færdig (det bliver uden de ikke-komplette oplysninger). Hvis dette ikke er et ønske, kan vi også tilbyde at kreditere beløbet for rapporten.