Selskaber, foreninger m.fl.´s erhvervelse og udlejning af ferieboliger

I sommerhusloven er der regler for selskaber, foreninger og andre sammenslutninger, private institutioner, stiftelser og legater erhvervelse og udlejning af ferieboliger

  • Opdateret 19. marts 2024

I sommerhusloven er der regler om, at selskaber, foreninger og andre sammenslutninger, private institutioner, stiftelser og legater skal have tilladelse fra Bolig- og Planstyrelsen til at erhverve fast ejendom, medmindre ejendommen skal anvendes til helårsbeboelse eller i erhvervsøjemed.

Selskaber, foreninger m.v. skal desuden altid have tilladelse fra Bolig- og Planstyrelsen til at udleje eller udlåne fast ejendom til ferie- og fritidsmæssige formål m.v.

Selskaber, virksomheder m.fl. må alene udleje/udlåne til feriegæster, hvis der er tale om hoteldrift/B&B, udlejning/udlån af sommerhus/feriebolig til virksomhedens medarbejdere eller udlejning/udlån i almennyttigt øjemed, jf. sommerhuslovens § 1, stk. 4. Der skal ansøges om tilladelse til den nævnte udlejning/udlån efter sommerhuslovens regler.

Selskaber, foreninger m.fl. skal også ansøge om tilladelse til erhvervelse af fast ejendom, medmindre ejendommen skal anvendelse til helårsbeboelse eller i erhvervsøjemed (f.eks. virksomhedsdrift/-videresalg), jf. sommerhuslovens § 8. Udgangspunktet er, at selskaber, foreninger m.fl. ikke kan få tilladelse til at erhverve fast ejendom, der skal bruges til ferie- og fritidsformål m.v., bortset fra de tilfældegrupper, som er beskrevet ovenfor.

Ifølge praksis gives der i almindelighed også tilladelser til ejerforeningers erhvervelse af vejarealer (vej/parkering) og fælles friarealer til brug for ejerforeningens medlemmer.