Skøde

  • Opdateret 7. januar 2020

Spørgsmål

Jeg er formand for en mindre grundejerforening bestående af 11 ejerboliger og 37 lejeboliger. Bestyrelsen består af 2 repr. fra ejerbolig og 2 fra ejere af lejeboligerne.

Fra stiftelse af foreningen skulle den daværende bestyrelse sørge for, at vi fik skøde på fællesarealerne, hvilket dog ikke er sket til trods for det står i foreningens vedtægter.

Hvordan skal vi forholde os til det. Vi ønsker forholdene bliver bragt i orden. Vi har fået at vide, at vi skal oprette os i cvr-registeret, hvilket vi har svært ved at forstå da vi ikke har nogen omsætning. Vi administrerer kontingentbetaling som går til vedligeholdelse af fællesarealer (ca. 150.000,- årligt). Hvordan skal vi forholde os, og hvordan er reglerne for at få skøde på fællesarealerne.

Svar

Kære Spørger

For at kunne opnå skøde skal G/F være registreret i CVR-registeret, uanset om I har omsætning eller ej.

En boligadvokat vil kunne hjælpe jer med at opnå skøde.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Mark Damsholt
Jeg rådgiver om køb, salg og investering i fast ejendom og har gennemført mange handler. Boligområdet er i konstant udvikling. Det behøver du dog ikke interessere dig for, for det gør jeg for dig! Det, du som boligkøber først og fremmest skal sørge for, er at tilføje advokatforbeholdet, inden du skriver under på købsaftalen. Det er det første, jeg minder dig om, når du henvender dig til mig. Så kan jeg nemlig hjælpe dig med at ændre på vilkårene for handlen eller tilføje skærpede krav, inden bordet fanger.

I alle bolighandler går jeg i dybden med de oplysninger, der findes om ejendommen. Jeg sørger for at stille de rigtige spørgsmål til boligen og til jeres indbyrdes økonomiske forhold, når I er et par, der køber bolig sammen.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten