Sommerhus

  • Opdateret 3. juli 2019

Spørgsmål

Vi er 2 personer som hver 1/2 af et sommerhus. Vi vil nu hver især overdrage 1/3 til vores bror. Hvordan skal dette anmeldes i tingbogen? Sælger overdrager hver 1/6 og hvad modtager køber ?

Svar

Kære spørger

Ved besvarelsen lægger jeg til grund, at I ønsker at ejer sommerhuset med 1/3 hver.

Anmeldelsen skal ske ved et skøde. Ved overdragelsen skal angives den andel af jeres ejerandel, som overdrages til jeres bror. I ejer hver 1/2 af ejendommen, men jeres respektive ejerandele betragtes hver som 100%. Således skal i skødet angives, at I som sælgere overdrager hver 1/3, og at jeres bror som køber modtager 1/3."

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København