Tinglyst brugsret

  • Opdateret 14. maj 2020

Spørgsmål

Hej

Jeg har købt en ejendom med en tinglyst deklaration, hvor jeg har brugsret til to udsigtspunkter på 15 * 20 m. markeret ved pæle og levende hegn.

Der er et rids, hvor der er indtegnet permanente trampestier, der forbinder ejendommen og udsigtspunkterne.

Når jeg har en brugsret, kan jeg så opholde mig på udsigtspunkterne med havemøbler?

Kan jeg have venner med på trampestierne og på udsigtspunkterne, eller hvad er mine rettigheder ved en tinglyst brugsret?

Svar

Kære Spørger

Helt overordnet, så er en brugsret en såkaldt begrænset tinglig ret, der giver adgang til brug og/eller benyttelse af hele eller dele af en fast ejendom mv.

Hvad en konkret brugsret giver adgang (hjemmel) til, vil udelukkende afhænge af formuleringen af deklarationen, der er tinglyst på ejendommen.

Jeg vil derfor anbefale at du kontakter en BOLIGadvokat, så I sammen kan gennemgå deklarationen, så du får afklaret konkret, hvad du må (og ikke må) i henhold til brugsretten.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten
Dansk BOLIGadvokat, Nykøbing Falster

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus Lindsten
Kerneområder er retssager, fast ejendom, insolvens og generel erhvervsret.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten