Tjek byggevirksomheden

Her kan du tjekke om en konkret byggevirksomhed indenfor de seneste to år har bygget eller ombygget et hus med væsentlige skader.

  • Opdateret 25. januar 2024

Det er kun de virksomheder, som tidligere har bygget boliger omfattet af byggeskadeforsikringen, som kan fremsøges i denne søgning. Det betyder, at hvis du ikke kan finde en bestemt byggevirksomhed, så har byggevirksomheden ikke indenfor de seneste to år tegnet en byggeskadeforsikring eller medvirket i en byggesag, hvor der har været tegnet en byggeskadeforsikring.

Du kan søge på ENTEN virksomhedens navn ELLER cvr-nummer (eks. 12345678).

På siden vil du kunne se, hvor mange skader den pågældende virksomhed har haft i alt, og hvor stor en procentdel disse skader udgør af virksomhedens samlede byggerier. Derudover kan du se, hvilken bygningsdel på huset skaden er fundet i, og om skaden er blevet udbedret efter den blev konstateret.

Det er i øjeblikket ikke muligt at søge på specialtegn samt Æ Ø og Å 

Tjek Byggevirksomheden


Om Tjek Byggevirksomheden

I følge bekendtgørelse om byggeskadeforsikring (nr. 1292 af 24/10/2007), kapitel 6, skal Energistyrelsen offentliggøre oplysninger om de virksomheder, der har udført eller medvirket til udførelsen af arbejder, hvor der er konstateret en dækningsberettiget byggeskade under byggeskadeforsikringen på internettet.

Det vil sige, at alle de virksomheder der har medvirket til en byggesag, hvor der er tegnet en byggeskadeforsikring, er omfattet af denne offentliggørelsesordning.

En dækningsberettiget skade er typisk konstateret på baggrund af et 1- eller 5- årseftersyn, men det kan også være boligejeren selv, som har opdaget og anmeldt skaden til forsikringsselskabet.

Formålet med ”Tjek byggevirksomheden” er at give forbrugerne mulighed for at se, om en virksomhed tidligere har bygget med væsentlige byggeskader eller slet ingen byggeskader.

Den virksomhed, der tegner en byggeskadeforsikring.

Den virksomhed (underleverandøren), som medvirker til opførelse af et byggeri, som er dækket af byggeskadeforsikringen, herunder også rådgivere, og er ansvarlig for en væsentlig byggeskade.

Den virksomhed, som producerer og leverer materialer, hvis byggeskaden skyldes et svigt i materialet.

Vi offentliggør firmanavn, adresse og cvr.nr.

På hjemmesiden vil det fremgå i hvilken bygningsdel skaden er konstateret og årsagen til skaden. Det er den bygningssagkyndige, som foretager 1- og 5-årseftersynet, som konstaterer, i hvilken bygningsdel skaden er opstået. Årsagen til skaden bliver vurderet af den bygningssagkyndige eller af forsikringsselskabet.

Bygningsdelene er inddelt 14 kategorier, såsom fx tagværker og ydervægge.

De væsentlige byggeskader kan inddeles i følgende 4 årsagstyper:

  • Fejl i projekteringen
  • Fejl i udførelsen
  • Materialefejl
  • Følgeskade

Vi offentliggør:

  • Procent af eftersete byggerier, hvor der er konstateret dækningsberettigede skader og antallet af skader i alt.

I det tilfælde en byggevirksomhed har tegnet byggeskadeforsikring og ikke er registreret med skader, vil dette også blive offentliggjort.

Hvis du mener, der er fejl i en offentliggørelse, skal du rette henvendelse til sekretariatet for byggeskadeforsikringen på tlf. Billede fjernet.72 20 29 88, som kan oplyse hvilket forsikringsselskab, som har registreret de oplysninger, som fremgår af hjemmesiden.