Ulovlig varmepumpe

  • Opdateret 14. juni 2019

Spørgsmål

En butik har opsat en varmepumpe i den fælles gård i en lille ejerforening. Kommunen har afvist byggeansøgning, og varmepumpen er derfor ikke lovlig. Foreningen ønsker varmepumpen nedtaget, idet den larmer meget. Butikken afviser at nedtage varmepumpen. Varmepumpen er opsat på foreningens fællesområde. Har ejerforeningens bestyrelse ret til at nedtage varmepumpen, eller skal nedtagningen foretages af en myndighed? Varmepumpen er jo ulovligt opsat, og der foreligger formelt afslag fra kommunen på lovligggørelse, så det kan vel ikke nytte noget at gå rettens vej.

Svar

Kære Spørger,

Den foretagne opsættelse af varmepumpen forudsættes at være sket uden forudgående aftale med ejerforeningen, ligesom det ud fra det oplyste lægges til grund, at butikken der har opsat varmepumpen er en del af ejerforeningen.

I så tilfælde vil den korrekte fremgangsmåde være, at der gives butikken skriftligt påkrav om at nedtage varmepumpen med rimeligt varsel til at foretage dette og samtidig meddele, at nedtagelse efter fristens udløb vil blive forestået af ejerforeningen for butikkens regning. Måtte butikken herefter ikke nedtage varmepumpen indenfor den angivne frist, vil ejerforeningen kunne foranledige varmepumpen nedtaget i overensstemmelse med varslet.

Det kan samtidig overvejes, hvorvidt der samtidig skal ske en varsling af misligholdelse overfor butikken, såfremt de ikke efterkommer ejerforeningens anvisninger.

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus Hannibal Edberg Agathon
Har du husket at læse det med småt, og har du det fulde overblik over forpligtelserne ved handlen?​

Ellers er det en god idé at få indsat et advokatforbehold i købsaftalen og lade Virtus’ boligadvokater rådgive dig i købet af din drømmebolig.

​Virtus’ boligadvokater har mange års erfaring inden for ejendomshandel, bolighandel og lejeret. Vi hjælper vores klienter med købet af deres drømmeboliger og styrer dem sikkert igennem faldgrupperne ved køb af ejerboliger og andelsboliger. Vi fører derudover retssager omkring mangler ved fast ejendom og har derved skabt en specialistviden inden for mange af de områder, der typisk kan give udfordringer efterfølgende.

​Vores boligadvokater udarbejder en overskuelig oversigt over de væsentlige forpligtelser samt forhold, som man som køber skal være opmærksom på. Herudover styrer Virtus boligadvokater processen sikkert i mål ved tinglysning af skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelse og en positiv koordinering med mægler og bank.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten