Ejendomsopslag

Hvidkløverhøjen 42, 8660 Skanderborg

Læs mere om følgende oplysninger under den enkelte Bestemt fast ejendom:

 • Ejendomsværdi
 • Ejeroplysninger
 • Salgsoplysninger
 • BBR oplysninger
 • Tilstandsrapport
 • Elinstallationsrapport
 • Eftersyn og skaderapport
 • Energimærkning
 • Antal bygninger: 1
 • Antal enheder: 1
 • Antal matrikelnumre: 1
 • Antal værelser: 4
 • Ejendomsadresse: Hvidkløverhøjen 42, 8660 Skanderborg
 • BFE-nummer: 100117653
 • Ejendomstype: SFE
 • Ejendommen benyttes til: Ubebygget areal (Ikke landbrugsareal), forskelsværdi max. 10%.
 • Ejerforhold: Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)
 • Antal ejere: 2
 • Skødedato: 04/07 2019
 • Grundareal: 880
 • Kommune: Skanderborg
 • Matr.nr.: 14ø Gram, Skanderborg Jorder
Køb ejendomsdatarapport