Driftsmeddelelse

Vi understøtter ikke længere Internet Explorer ved bestilling af Ejendomsdatarapporter

Microsoft stopper med at supportere Internet Explorer til sommer, da sikkerheden i Internet Explorer ikke er tilstrækkelig. Microsoft erstatter browseren med Microsoft Edge. Det er fortsat muligt at navigere rundt på boligejer.dk ved brug af Internet Explorer, men der er flere funktioner som ikke længere er tilgængelige ved brug af denne browser, herunder bestilling og køb af Ejendomsdatarapporter. Vi anbefaler derfor at anvende en anden browser.

 

  • 11. maj 2021