Åbn alleLuk alle

Advokatrådgivning

Når du vælger en advokat, bør du sikre dig, at vedkommende beskæftiger sig med boligrådgivning. Du kan f.eks. spørge ind til erfaring og referencer, der har med bolighandel at gøre. Advokatens rolle i en bolighandel afhænger helt af dit behov. Nogle advokater tilbyder de samme ydelser som ejendomsmæglere og kan dermed stå for alt i relation til bolighandlen – også markedsføring og fremvisning.

Advokatens forpligtelser

En advokat er en uvildig rådgiver, som har pligt til alene at varetage dine interesser. En advokat må derfor aldrig rådgive både køber og sælger i samme handel. Advokaten må ikke modtage provision fra realkreditinstitutter, banker, forsikringsselskaber og lignende. Du kan derfor være sikker på, at advokatens rådgivning er uafhængig.

Nogle advokater arbejder også som ejendomsformidlere og tilbyder de samme ydelser som ejendomsmæglere. Hvis en advokat også udfører den slags opgaver, er han optaget i ejendomsmæglerregistret.

Priser: Få tilbud fra flere

Mange advokater tager i dag en fast pris for at gennemføre en ejendomshandel. Du kan med fordel indhente priser fra forskellige advokater. Hvis en advokat er dyrere end de andre, så bed ham forklare, hvad du får for den højere pris.

Advokaten er forpligtet til at give klienten oplysning om de vigtigste elementer i advokatens bistand og størrelsen af honoraret, eller alternativt angive måden, det vil blive beregnet på. Over for forbrugere skal advokaten afgive disse oplysninger af egen drift, og det skal ske skriftligt.

Advokatens ydelser ved boligkøb

En specialiseret boligadvokat vil typisk rådgive dig om de juridiske, skattemæssige og økonomiske konsekvenser af dit boligkøb. Endvidere vil advokaten gennemgå ejendommens dokumenter og undersøge f.eks. om der er ulovlige bygninger, om der er en lokalplan, der kan få indflydelse på ejendommens værdi eller anvendelse, og om der foreligger de nødvendige myndighedstilladelser.

Advokaten vil typisk yde rådgivning om bl.a. følgende forhold:

 • Boligens pris og uafhængig økonomisk rådgivning
 • Finansiering og kurssikring
 • Købsaftalens eller entreprisekontraktens indgåelse
 • Fortrydelsesret og advokatforbehold
 • Huseftersynsordningen og tilstands- og elinstallationsrapport
 • Boligens forsikringer – dækningsomfang og tegning af ejerskifteforsikring
 • Boligens energi- og miljøforhold
 • Servitutter, byrder og hæftelser
 • Eventuelle mangler ved ejendommen
 • Boligsikring og skatteforhold ved forældrekøb

Ofte kan det være relevant i forbindelse med bolighandlen tillige at drøfte familieretlige forhold i forbindelse med dit ejendomskøb, herunder om der eventuelt er behov for at oprette testamente, ægtepagt eller samejekontrakt.

Udover selve rådgivningen vil advokaten typisk tilbyde at forhandle vilkårene for køber og sørge for, at de nye vilkår bliver indsat i købsaftalen.

Endelig er det normalt advokatens opgave at forestå berigtigelsen af handlen. Advokaten vil i den forbindelse:

 • udarbejde et skøde og sørge for, at det bliver tinglyst
 • håndtere sagsgangen i forhold til sælger og dennes rådgiver, banker og finansieringsinstitutter samt offentlige myndigheder (primært tinglysning og kommunen)
 • udarbejde refusionsopgørelse
 • frigive købesummen til sælger, når skødet er tinglyst uden anmærkninger.

Advokatens ydelser ved boligsalg

I visse dele af landet er der tradition for, at advokaten sideløbende med ejendomsmæglernes arbejde hjælper sælger med de mere juridiske og formelle aspekter af salget.

Du kan bruge en advokat til at:

 • udarbejde en salgsopstilling
 • indhente alle de nødvendige dokumenter (f.eks. byggetilladelser, servitutter, tingbogsattest og andre oplysninger til brug for handlens gennemførelse)
 • forhandle med interesserede købere
 • udarbejde en købsaftale
 • forestå berigtigelsen af handlen. ”Berigtigelse” vil sige, at handlen bliver gennemført i praksis. Det omfatter blandt andet tinglysning af skødet og udarbejdelse af refusionsopgørelse. Det er normalt købers rådgiver, der står for dette. Hvis det er aftalt, at det er ejendomsmægleren eller en anden, der forestår berigtigelsen, skal din advokat kontrollere, at det går rigtigt til.
 • rådgive dig om indfrielse af lån i din bolig.

Du bør anvende en advokat til at udarbejde købsaftale og forestå berigtigelse, hvis du sælger din bolig som selvsalg.Advokaten har også en ansvarsforsikring som dækker, hvis der sker fejl i forbindelse med rådgivningen og berigtigelsen.

Klagemuligheder

Du kan klage, hvis du har lidt tab på grund af forkert eller manglende rådgivning fra din professionelle rådgiver. Du kan også klage, hvis du mener, at rådgiveren har ydet for lidt i forhold til prisen. Din klage kan føre til erstatning eller nedslag i rådgiverens pris.

Alle advokater i Danmark har pligt til at være medlem af Advokatsamfundet og til at tegne ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker, hvis advokaten begår fejl i forbindelse med sit arbejde for dig som klient. Forsikringen kan dække tab, som rådgiverne har forårsaget under bolighandlen.

Klager over advokaters rådgivning sendes til:

Advokatnævnet,
Kronprinsessegade 28,
1306 København K.

Advokatnævnet