Ændring af vedtægter i andelsboligforening

  • Opdateret 25. juni 2020

Spørgsmål

Hej

Vi er et lille boliginteressentskab på kun 6 andele.

I vores vedtægter en klausul om, at man højst må fremleje i 2 år. Alle på nær en ønsker denne vedtægt ændret, så fremleje til forskellige kan fortsætte, og faktisk har en nu genfremlejet sin lejlighed.

Vi andre vil i sagens natur ikke gå ind for en ekskludering af, og mit spørgsmål er så, om den ene, der modsætter sig fremleje af flere omgange i praksis egentlig har den veto ret som vedtægterne giver ham?

Svar

Kære Spørger

Jeg forstår spørgsmålet således, at I ønsker at vide, om den ene andelshaver, som ønsker at håndhæve vedtægterne, egenhændigt kan ekskludere den andelshaver, som i strid med vedtægterne fortsætter fremleje.

Afgørende herfor er indholdet af jeres vedtægter. Da jeg ikke kender disse, kan jeg ikke give et præcist svar.

Formentlig vil det være sådan, at kompetencen til at ekskludere tilkommer enten bestyrelsen eller generalforsamlingen. Da én andelshaver alene ikke kan handle på vegne af hverken bestyrelse eller generalforsamling, kan den ene andelshaver dermed ikke umiddelbart håndhæve vedtægterne, dvs. eventuelt med Fogedrettens medvirken udsætte andelshaveren og denne lejer af boligen.

Teoretisk kunne denne ene andelshaver nok anlægge sag mod de øvrige andelshavere med påstand om, at der er pligt til at ekskludere den andelshaver, som handler i strid med vedtægterne. Det vil dog være en lang proces.

Efter min opfattelse bør I overveje, om I 5 andelshavere, som er pro-fremleje, alene kan ændre vedtægterne. Ofte er det sådan, at en vedtægtsændring ikke kræver enstemmighed, men blot kvalificeret flertal. Hvis det er tilfældet i jeres forening, kan I så ændre vedtægterne, så der er ubegrænset fremlejeret, og på denne måde løse sagen. Det fremgår formentlig af jeres vedtægter, hvor stort flertal, der skal til, for at ændre vedtægterne.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten